18.12.2009

Možnost přidat se k projektům programu URBACT II

Česká města mají stále možnost připojit se k projektům v rámci operačního programu URBACT II. Monitorovací výbor schválil 13 tematických sítí a 3 pracovní skupiny. Tzv. Lead partneři (vedoucí partneři) budou nyní hledat až 91 partnerů pro tematické sítě a 12 partnerů pro pracovní skupiny. Partnery mohou být jak města z EU (+ Švýcarsko a Norsko), tak i výzkumné instituce, univerzity či veřejné instituce. Schválené projekty jsou tematicky zaměřeny především na oblast životního prostředí, integrovaného rozvoje měst a sociální začlenění.

Česká města mají stále možnost připojit se k projektům v rámci operačního programu URBACT II. Monitorovací výbor schválil 13 tematických sítí a 3 pracovní skupiny. Tzv. Lead partneři (vedoucí partneři) budou nyní hledat až 91 partnerů pro tematické sítě a 12 partnerů pro pracovní skupiny. Partnery mohou být jak města z EU (+ Švýcarsko a Norsko), tak i výzkumné instituce, univerzity či veřejné instituce. Schválené projekty jsou tematicky zaměřeny především na oblast životního prostředí, integrovaného rozvoje měst a sociální začlenění.

Zde naleznete seznam schválených projektů. Pokud Vás některý z projektů zaujal, zde najdete více informací o tom, jak se stát partnerem. Informace jsou k dispozici také přímo na stránkách www.urbact.cz nebo www.urbact.eu

Pro více informací můžete rovněž kontaktovat národní kontaktní místo programu URBACT II:
Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor rozvoje a strategie regionální politiky
Ing. Petr Grametbauer
petr.grametbauer@mmr.cz
telefon: 224 864 389