16.12.2011

Seminář ke zjednodušování procesů pro příjemce evropských fondů

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve snaze nastavit systém implementace evropských fondů po roce 2013 lépe pro potřeby příjemců realizuje rozsáhlý projekt zaměřený na zjednodušení v oblasti přípravy, realizace i kontroly projektů financovaných z dotací EU. Soustředí se na problémy, které vyplývají z české legislativy (následně by mělo dojít k její úpravě) a z nastavení systému samotného (zjednodušení projektového cyklu). Ministerstvo se pustilo i do nelehkého úkolu shromáždit podněty přímo od příjemců formou dotazníku vyplňovaného online; návratnost dotazníku překvapila samotné zpracovatele, protože přesáhla 3 tisíce dotazníků (tj. 20 % návratnost od příjemců dotací). Dotazník byl určen i pro zástupce řídicích orgánů.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve snaze nastavit systém implementace evropských fondů po roce 2013 lépe pro potřeby příjemců realizuje rozsáhlý projekt zaměřený na zjednodušení v oblasti přípravy, realizace i kontroly projektů financovaných z dotací EU. Soustředí se na problémy, které vyplývají z české legislativy (následně by mělo dojít k její úpravě) a z nastavení systému samotného (zjednodušení projektového cyklu). Ministerstvo se pustilo i do nelehkého úkolu shromáždit podněty přímo od příjemců formou dotazníku vyplňovaného online; návratnost dotazníku překvapila samotné zpracovatele, protože přesáhla 3 tisíce dotazníků (tj. 20 % návratnost od příjemců dotací). Dotazník byl určen i pro zástupce řídicích orgánů.

Dotazníkové šetření zjistilo, že na systém samotný už si příjemci zvykli a uzpůsobili se mu. Nicméně zásadní problémy přetrvávají zejména u realizace projektů. Ať už se jedná o náročnost projektového cyklu, změny na straně poskytovatele v průběhu realizace operačního programu, problémy jsou s předfinancováním projektů nebo s výběrovými řízeními. Pravidla též nepočítají se změnou podmínek v průběhu realizace projektu a neexistuje nic jiného, než 100 % realizovaný projekt – nicméně ne vždy je možné vše na 100 % splnit. Další stížnosti se týkaly nerovných podmínek u různých typů žadatelů, rozdílného výkladu podmínek výzev, netransparentnosti hodnocení, neprofesionality hodnotitelů a jejich bezprecedentní zasahování do projektu (např. seškrtáním rozpočtu, co ve výsledku příjemci zásadně ztěžuje naplnění indikátorů, které si v projektu stanovil) atp. Důležité se zdají lidské zdroje – ať už kontinuita a vzdělanost zástupců řídicích orgánů, nebo na straně příjemců.

Semináře se uskutečnil 8. prosince 2011 a za Svaz se jej zúčastnila Eva Srnová. Vzhledem k velkému zájmu a důležitosti tématu se ministerstvo rozhodlo realizovat ještě jeden seminář dne 11. ledna 2012 (obracet se lze na tomas.novotny@mmr.cz). Jakékoli výhrady vůči složitosti systému a další podněty ke zjednodušení lze taktéž psát na e-mail priprava2014+@mmr.cz.

Eva Srnová