18.06.2012

Přehled aktuálních otevřených výzev

Rádi bychom Vás upozornili na přehledy aktuálních výzev, které průběžně připravuje ministerstvo pro místní rozvoj. V přiložených dokumentech najdete přehledy aktuálních možností čerpání finančních prostředků z fondů EU ke konkrétnímu datu. Informace o otevřených výzvách jsou rozděleny podle jednotlivých operačních programů (OP). Více informací získáte po rozkliknutí titulku článku.

Rádi bychom Vás upozornili na přehledy aktuálních výzev, které průběžně připravuje ministerstvo pro místní rozvoj. V přiložených dokumentech najdete přehledy aktuálních možností čerpání finančních prostředků z fondů EU ke konkrétnímu datu. Informace o otevřených výzvách jsou rozděleny podle jednotlivých operačních programů (OP).  U každého OP je uvedena tabulka s otevřenými výzvami, která obsahuje název oblasti podpory, termíny zahájení a ukončení příjmu žádostí, typ oprávněného žadatele, objem finančních prostředků pro danou výzvu a odkaz na internetové stránky, kde najdete výzvu v plném znění.

Informace v těchto dokumentech poskytují pouze orientační přehled možností čerpání pro žadatele. Pro detailnější informace je nutné se seznámit s aktuální výzvou v úplném znění zveřejněnou na internetových stránkách (viz sloupec "Odkaz na web").  

Aktuální přehledy výzev najdete rovněž na webových stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy