30.12.2020

Přímo řízené programy EU v kostce a prakticky

Záznam webináře Svazu k Přímo řízeným programům EU s analýzou, kterou nechal zpracovat Svaz, zaměřenou na představení možností Přímo řízených programů EU relevantních pro obce a města v novém programovém období EU 2021-2027.

Pokud jste se 1. prosince 2020 nemohli zúčastnit webináře Svazu k Přímo řízeným programům EU nebo byste si na přednášky chtěli připomenout ještě jednou, můžete zhlédnout záznam webináře níže v článku. Zároveň Vám přinášíme Analýzu, kterou nechal zpracovat Svaz, zaměřenou na představení možností Přímo řízených programů EU relevantních pro obce a města v novém programovém období EU 2021-2027.

Webinář organizoval Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v Praze a jeho cílem bylo přinést aktuální informace o budoucí podobě Přímo řízených programů v programovém období 2021-2027 a také prezentovat příklady projektů, které již realizovala česká města právě za podpory těchto programů. Velmi děkujeme jednotlivým přednášejícím za jejich vystoupení na webináři a za svolení sdílet tento záznam jejich vystoupení a prezentace.

Komplexní přehled Přímo řízených programů EU a jejich využití pro obce a měst přináší Analýza Přímo řízených programů EU v programovém období 2021-2027. Analýza přináší informace o nastavení a zaměření těchto programů dle informací a stavu schvalování těchto programů v prosinci 2020, kdy ještě nebyl dokončen schvalovací proces Víceletého finanční rámce EU pro období 2021-2027, a tedy ani finální podoby těchto programů. Věříme však, že i tyto informace Vám umožní lépe se orientovat v těchto programech a v možnostech, které nabízí obcím a městům. Svaz měst a obcí ČR se bude této oblasti věnovat také v roce 2021.

Gabriela Hůlková, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.