20.05.2005

Jaká bude podpora měst z evropských fondů v letech 2007 – 2013?

Na Ministerstvu pro místní rozvoj se dne 19. května 2005 konalo setkání s poslancem Evropského parlamentu Richardem Falbrem ke zprávě Městská dimenze rozšíření Evropské unie („Urban Dimension of Enlargement“). Zpráva má definovat specifické problémy a potřeby měst v nových členských zemích Evropské unie a připravuje ji Evropský parlament.

Na Ministerstvu pro místní rozvoj se dne 19. května 2005 konalo setkání s poslancem Evropského parlamentu Richardem Falbrem ke zprávě Městská dimenze rozšíření Evropské unie („Urban Dimension of Enlargement“). Zpráva má definovat specifické problémy a potřeby měst v nových členských zemích Evropské unie a připravuje ji Evropský parlament.

Účelem jednání, jehož se zúčastnili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí ČR i akademické sféry, bylo shromáždit podněty a připomínky k danému tématu. Poslanec Evropského parlamentu Richard Falbr je stínovým zpravodajem zprávy, Ministerstvo pro Místní rozvoj zastupoval náměstek ministra Jiří Vačkář. 

Města a obce jsou důležitými aktéry politiky soudržnosti Evropské unie: v letech 2000 – 2006 směřovalo do měst asi 30 miliard eur, v období 2007 – 2013 tato částka pravděpodobně ještě vzroste. Právě nové členské země Unie budou v příštích letech nejdůležitějšími příjemci pomoci ze strukturálních fondů a Kohezního fondu, proto je důležité, aby byl náležitě brán v potaz názor zástupců městských samospráv, který vychází přímo z praxe.

Účastníci setkání se snažili postihnout specifické problémy a potřeby českých měst a obcí. K nejčastěji skloňovaným tématům patřily regenerace nevyužívaných průmyslových areálů i území opuštěných armádou a revitalizace vnitřních částí měst a panelových sídlišť. Mimo jiné zaznělo, že města by ocenila komplexní přístup k řešení svých problémů podpořený relevantními rezorty a fondy Evropské unie.

Zpráva je připravována v době, kdy v Evropském parlamentu a mezi členskými státy probíhají jednání o konečné podobě nařízení ke strukturálním fondům a Koheznímu fondu a k finanční perspektivě EU na roky 2007 – 2013. Zároveň se v České republice rozbíhají přípravy programových dokumentů na léta 2007 – 2013, jejichž součástí má být i stanovení, jakým způsobem se bude podpora měst a městských oblastí v České republice ubírat.

O zmíněné zprávě bude Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu hlasovat v červenci tohoto roku, následně se jí bude ve formě rezoluce zabývat plénum Evropského parlamentu na svém zářijovém zasedání. Richard Falbr v diskusi vyzval účastníky k předložení podnětů, aby je bylo možno zohlednit v konečném znění rezoluce. 

Poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra můžete se svými náměty a připomínkami  kontaktovat také přímo na e-mailu sekretariat@falbr.cz.

Připraveno na základě tiskové zprávy poslance EP Richarda Falbra

Eva Maurová