16.08.2007

Integrované plány rozvoje měst podpořené napříč operačními programy jsou skutečností!

Vláda ČR dne 13. srpna 2007 umožnila městům integrovaný přístup ke svému rozvoji z evropských prostředků schválením tzv. Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jako IPRM). Tyto plány se budou moci připravovat nezávisle na operačním programu, ze kterého mohou čerpat prostředky, tj. nezávisle na tom, zda budou projekty IPRM spadat pod tématické nebo regionální operační programy, resp. jejich priority. Zároveň budou projekty, které budou součástí IPRM, při hodnocení za strategické zaměření a synergický efekt bodově ohodnoceny bonusem 10 % z celkového počtu bodů dosažených při hodnocení projektu.

Vláda ČR dne 13. srpna 2007 umožnila městům integrovaný přístup ke svému rozvoji z evropských prostředků schválením tzv. Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jako IPRM). Tyto plány se budou moci připravovat nezávisle na operačním programu, ze kterého mohou čerpat prostředky, tj. nezávisle na tom, zda budou projekty IPRM spadat pod tématické nebo regionální operační programy, resp. jejich priority. Zároveň budou projekty, které budou součástí IPRM, při hodnocení za strategické zaměření a synergický efekt bodově ohodnoceny bonusem 10 % z celkového počtu bodů dosažených při hodnocení projektu.
Bodové zvýhodnění projekt získá za to, že se města a další subjekty snaží komplexně řešit nejpalčivější problémy daného území a naplňují tak celkovou strategii rozvoje města a regionu. Schválením IPRM v systému operačních programů udělala Česká republika základní krok k překonání roztříštěnosti svého 24 programového systému, což městům umožní provázat své aktivity do jednoho smysluplného celku. Důležitým signálem pro vládu, že integrovaný princip založený na plánech rozvoje měst je správným přístupem k rozvoji regionů ČR, byla podpora vyjádřená prostřednictvím dopisu předsedy Asociace krajů ČR Evžena Tošenovského 1. místopředsedovi vlády Jiřímu Čunkovi a na vědomí Svazu.
 
Tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvoj o schválení IPRM vládou
Tisková informace MMR o IPRM
Eva Maurová
maurova@smocr.cz