02.03.2020

Zhodnoťte Operační program URBACT III.

Znáte Operační program URBACT III? Tento program otevírá možnost všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst. A vy se nyní můžete až do 19. 3. zapojit do přípravy programu pro nové programové období.

Jelikož se blíží zahájení prací na novém programu URBACT (pořadové číslo IV.) umožňuje nyní Evropská komise veřejnou konzultaci na téma jeho budoucí podoby.

V novém programovém období ovlivní URBACT IV mnoho faktorů (nová pravidla evropské politiky soudržnosti, výše dostupného rozpočtu, další městské iniciativy Komise a členských států), ale výchozím bodem bude opět posouzení potřeb jednotlivých měst.

Dotazník má 11 otázek a jeho dokončení bude trvat přibližně 10 minut.Naleznete jej ZDE.

Na vyplnění máte čas do 19. března 2020.