24.05.2010

Nová příručka pro žadatele o dotace z operačního programu Životní prostředí

Tato příručka je základním informačním materiálem pro potenciální předkladatele projektových žádostí do Operačního programu Životní prostředí. Zahrnuje pokyny a doporučení pro prvotní fázi identifikace konkrétního projektového záměru, jeho převedení do písemné žádosti a podání k hodnocení.

Tato příručka je základním informačním materiálem pro potenciální předkladatele projektových žádostí do Operačního programu Životní prostředí. Zahrnuje pokyny a doporučení pro prvotní fázi identifikace konkrétního projektového záměru, jeho převedení do písemné žádosti a podání k hodnocení.

Jednotlivé kapitoly příručky poskytují souhrn podmínek, postupů a náležitostí, které musí být splněny pro úspěšné podání žádosti o podporu z OPŽP. V kapitolách jsou také odkazy na dokumenty, které podrobněji rozpracovávají příslušná témata. Všechny tyto odkazované dokumenty najdete na stránkách OPŽP v sekci Dokumenty ke stažení.