18.11.2009

Upozorňujeme na publikaci "Dotační tituly EU pro obce, svazky obcí, organizace zřizované a zakládané obcemi v programovacím období 2007 - 2013"!

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo publikaci "Dotační tituly EU pro obce, svazky obcí, organizace zřizované a zakládané obcemi v programovacím období 2007 - 2013". Příručka slouží především pro potřeby obcí při hledání dotačních titulů z fondů EU k řešení svých projektových záměrů.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo publikaci "Dotační tituly EU pro obce, svazky obcí, organizace zřizované a zakládané obcemi v programovacím období 2007 - 2013". Příručka slouží především pro potřeby obcí při hledání dotačních titulů z fondů EU k řešení svých projektových záměrů.

 

Publikace je dostupná zde.