13.10.2003

Brožura "Podporují strukturální fondy a Fond soudržnosti rozvoj regionů?"

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí vydalo brožuru s názvem "Podporují strukturální fondy a Fond soudržnosti rozvoj regionů?". S ohledem na možnosti čerpání evropských fondů je toto téma pro obce a města velice přitažlivé, a proto Vám tuto publikaci se svolením autorů nabízíme zde ke stažení. Publikace obsahuje přiblížení fungování politiky soudžnosti v Evropské unii, popisuje systém poskytování pomoci z evropských fondů, uvádí, jak poskytování pomoci bude fungovat v České republice (včetně popisu jednotlivých programových dokumentů) a v neposlední řadě informuje o finančním rámci popmoci pro roky 2004 - 2006.

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí vydalo brožuru s názvem "Podporují strukturální fondy a Fond soudržnosti rozvoj regionů?". S ohledem na možnosti čerpání evropských fondů je toto téma pro obce a města velice přitažlivé, a proto Vám tuto publikaci se svolením autorů nabízíme zde ke stažení. Publikace obsahuje přiblížení fungování politiky soudžnosti v Evropské unii, popisuje systém poskytování pomoci z evropských fondů, uvádí, jak poskytování pomoci bude fungovat v České republice (včetně popisu jednotlivých programových dokumentů) a v neposlední řadě informuje o finančním rámci popmoci pro roky 2004 - 2006.