27.09.2022

Výzva IROP na základní školy bude vyhlášena 30. září

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje v pátek 30. září vyhlásit výzvu na Základní školy z IROP 2021-2027. Výzva s alokací 3,2 mld. Kč je určena na vybudování, modernizaci a vybavení odborných učeben, vnitřní konektivitu škol, školní družiny a jako v doprovodných aktivitách také na školní poradenská pracoviště nebo sportovní hřiště.

Vzhledem k několikanásobnému převisu poptávky nad alokací, která je k dispozici v této výzvě, MMR přistoupilo na poslední chvíli ke změně parametrů výzvy.

  • každá škola z logických důvodů bude moci podat maximálně jeden projekt
  • prázdné a duplicitní žádosti budou vyřazovány
  • limit celkových způsobilých výdajů na projekt bude od 5 mil. Kč a nesmí přesáhnout 35 mil. Kč. 
  • míra spolufinancování pro přechodové regiony je snížena 65% a pro méně rozvinuté regiony na 75% pro všechny žadatele

Více v tiskové zprávě MMR zde.

Svaz, se kterým výše uvedená změna parametrů nebyla projednána, se již dopisem předsedy Lukla na ministra Bartoše ohradil ke způsobu změny pravidel na poslední chvíli, což způsobuje značné komplikace obcím a městům a jejich rozpracovaným nebo připraveným projektům na modernizaci základních škol.