17.09.2021

Ještě stále můžete žádat do výzvy React-EU na sociální infrastrukturu

Ještě stále zůstává významná volná alokace ve výzvě č. 101 na sociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností v rámci programu React-EU. Výzva podporuje nákup objektů, zařízení, vybavení, výstavbu a stavební úpravy pro poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb a obnovu zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Své žádosti o podporu můžete podávat do 3.2. 2021 nebo do vyčerpání alokace.

Z výzvy jsou podporovány různé typy sociálních zařízení a služeb (viz výzva 101 včetně dokumentace) včetně vybavení jako jsou elektromobily pro poskytování sociálních služeb, kompenzační pomůcky, zdravotnické prostředky pro sociální služby, administrativní zázemí pro výkon sociální služby, zeleň v okolí budovy apod.

Územní zacílení výzvy pokrývá celou Českou republiku včetně hl. m. Prahy a oprávněnými žadateli jsou obce, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy (včetně jimi zřizovaných organizací), dále kraje, neziskové organizace, církve apod. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 tis. Kč, a maximální výše 60 mil. Kč, příčemž výše kofinacování žadatele je 10%. Podmínkou výzvy je ukončení realizace projektů nejpozději do 31.12. 2023. Příjem bude ukončen nejpozději 3. 2. 2022. 

Více informací naleznete v textu výzvy, která je k dispozici na webových stránkách MMR-IROP

Pro více informací nebo konzultaci lze využít Konzultační servis IROP.

Gabriela Hůlková
Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů