13.10.2006

Urbánní dimenze bude posílena.

„Máme schválenou koncepci pro úterní jednání s ministrem a Evropskou komisí,“ řekl Oldřich Vlasák po úspěšném hlasování Rady o postupu při prosazování zájmů měst a obcí. Svaz měst a obcí ČR bude dále usilovat o přímý přístup měst a obcí k finančním prostředkům EU, v této věci také jedná s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). To například dostalo od Evropské komise úkol vypracovat materiál k zohlednění zájmů měst a obcí v programech pro roky 2007 - 2013.

„Máme schválenou koncepci pro úterní jednání s ministrem a Evropskou komisí,“ řekl Oldřich Vlasák po úspěšném hlasování Rady o postupu při prosazování zájmů měst a obcí. Svaz měst a obcí ČR bude dále usilovat o přímý přístup měst a obcí k finančním prostředkům EU, v této věci také jedná s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). To například dostalo od Evropské komise úkol vypracovat materiál k zohlednění zájmů měst a obcí v programech pro roky 2007 - 2013.

Města a obce mohou čerpat nejen z Regionálních operačních programů, ale i programů jiných ministerstev. „Byl to rok tvrdé práce, jednání jsou nyní úspěšná a máme již i předběžnou dohodu s kraji,“ zmínil primátor města Kladna Dan Jiránek na polední tiskové konferenci. Dalším krokem tak bude právě důležité setkání Svazu, MMR, Asociace krajů ČR a Evropské komise 17. října v Ústí nad Labem.
Strukturální fondy budou také hlavním tématem již tradiční celostátní Finanční konference, kterou Svaz připravuje na začátek prosince.
 
 
Ing. Pavla Kulhavá
Oddělení vnějších vztahů