Efektivní správa obcí

Cílem projektu Efektivní správa obcí je dosažení vyšší odborné kvalifikace zastupitelů a zaměstnanců územně samosprávných celků a zaměstnanců dobrovolných svazků obcí ČR. Projekt ESO nabízí vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů, odborné právně ekonomické poradenství nebo E-learning.

Efektivní správa obcí

05.04.2023

Ocenění "Vzdělaný úřad" bude pokračovat spolu s vzdělávacími aktivitami pro města a obce

S posledním slavnostním setkáním projektu ESO vzdělávací aktivity při Svazu měst a obcí ČR nekončí. Od 1. května 2023 již budou pro Svaz zajišťovat vzdělávání samospráv za zvýhodněných podmínek společnosti KVB advokátní kancelář a Aliaves.

03.04.2023

Svaz měst a obcí ČR naposledy předal ocenění „Vzdělaný úřad“

V pondělí 27. března 2023 se v jednom ze sálů Poslanecké sněmovny sešlo na 80 zástupců územních samosprávných celků s lektory a členy realizačního týmu projektu „Efektivní správa obcí“. Jednalo se o poslední slavnostní setkání s projektem ESO, v jehož rámci si představitelé obcí a krajů převzali ocenění „Vzdělaný úřad“ za aktivní účast na vzdělávacích aktivitách uvedeného projektu. Ocenění "Vzdělaný úřad" však pokračuje dál.

02.11.2022

Bezplatné vzdělávání pro členy zastupitelstev měst a obcí

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás oslovit se speciální nabídkou bezplatných vzdělávacích on-line seminářů pro členy zastupitelstev měst a obcí.

17.09.2022

Předání ocenění Vzdělaný úřad

Slavnostní předání ocenění Vzdělaný úřad proběhlo v pátek, 16. září 2022, v prostorách Senátu ČR.

15.08.2022

BEZPLATNÝ KURZ "PŘÍPRAVA K OVĚŘENÍ ZVLÁŠTNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI – OBECNÁ ČÁST"

AKREDITOVÁNO dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

12.04.2022

Zástupci Svazu měst a obcí ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje podepsali MEMORANDUM o vzdělávání.

Díky uzavřené spolupráci bude projekt „Efektivní správa obcí“ připravovat pro krajský úřad širokou škálu vzdělávacích programů průběžného a manažerského vzdělávání.

05.04.2022

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva v praxi obcí

SMO ČR pořádá 26. dubna v rámci projektu ESO konferenci o krizovém řízení a ochraně obyvatelstva v praxi obcí.

28.02.2022

První ocenění zástupci Vzdělaných úřadů

Svaz měst a obcí ČR v rámci svého projektu ESO (Efektivní správa obcí) oceňuje obce a města, které dbají na vzdělávání svých úředníků a s tím související kvalitu poskytovaných služeb prostřednictvím svého úřadu.

16.11.2021

OCENĚNÍ V RÁMCI PROJEKTU - VZDĚLANÝ ÚŘAD

Všechny zapojené subjekty mohou v rámci projektu získat ocenění Vzdělaný úřad, které je vydáváno ve třech úrovních – zlatá, stříbrná, bronzová.

17.09.2021

Seznamte se s lektory projektu ESO

V lektorském týmu projektu ESO mají rovnoměrné zastoupení ženy i muži. Proto je také pravidelně střídáme při představování. Po Milanu Cigánkovi Vám dneska přinášíme informace o Miroslavě Vojtíškové.

20.08.2021

Seznamte se s lektory projektu ESO

Další členkou lektorského týmu projektu ESO, kterou bychom Vám rádi blíže představili, je Tereza Coufalová. V rámci své lektorské činnosti se věnuje oblasti pracovního práva, řízení lidských zdrojů a rozvoji komunikačních dovedností.

17.08.2021

Seznamte se s lektory projektu ESO

Petr Kameník je prvním z našich odborných lektorů, kterého vám chceme představit. V rámci své lektorské činnosti se věnuje aplikaci správního řádu v podmínkách obcí a krajů a legislativě upravující správu živnostenského podnikání.

02.07.2021

Seminář „Finanční řízení obcí“

Ve dnech 10. – 11. června a 24. – 25. června 2021 se v rámci projektu „Efektivní správa obcí“ (ESO) uskutečnily dvoudenní vzdělávací semináře na téma „Finanční řízení obcí“ určené pro starosty, tajemníky obecních úřadů a zástupce krajských úřadů. Semináře byly připravovány ve spolupráci se specialisty projektu ESO z jednotlivých krajů. Konaly se ve Skalce u Ježova a ve Františkových Lázních.

18.06.2021

Páteční rendez-vous s kontrolním řádem

Svaz měst a obcí v rámci svého projektu „Efektivní správa obcí“ (ESO) od podzimu rozjíždí novinkový cyklus webinářů věnovaných dílčím problémům aplikace kontrolního řádu v podmínkách obcí. Webináře budou probíhat ve vybraných pátečních termínech od 11:45 do 14:00 hod., a to on-line formou.

28.05.2021

Jak získat označení „Vzdělaný úřad“

Svaz měst a obcí ČR v rámci svého projektu „Efektivní správa obcí“ (ESO) nabízí možnost získat prestižní certifikát „Vzdělaný úřad“. Co je třeba udělat pro to, aby se právě váš úřad mohl tímto hrdým titulem pyšnit? Podmínky jsou sepsány v následující článku.

17.05.2021

Páteční matiné se správním řádem

Svaz měst a obcí v rámci svého projektu „Efektivní správa obcí“ (ESO) pokračuje v realizaci úspěšného cyklu webinářů věnovaných aplikaci správního řádu v podmínkách obcí. Webináře zaměřené na dílčí praktické aspekty výkonu správních činností probíhají dvakrát měsíčně vždy v pátek od 9:00 do 11:00 hod., a to on-line. Jde o nový formát krátkých bezplatných vzdělávacích akcí určených úředníkům územních samosprávných celků.

21.04.2021

ESO on-line také pro zastupitele

Projekt „Efektivní správa obcí“ (ESO) pokračuje v distančním vzdělávání. Kromě úředníků a dalších zaměstnanců cílí také na starosty, radní a další členy zastupitelstev obcí, městysů a (statutárních) měst. Nabídka vzdělávacích produktů pro volené představitele územní samosprávy je svou formou i tématy pestrá. ESO má ve svém portfoliu jak odborné vzdělávání zaměřené na legislativu, tak aktivity směřující k rozvoji měkkých dovedností. Lektoři se zkušenostmi s činností zastupitelstva usilují o srozumitelný výklad, teorii propojují s praxí, uvádějí řadu ilustračních příkladů a snaží se o interaktivitu.

12.04.2021

Vybraná legislativa a judikatura od ESO

Opět vám přinášíme monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ realizovaný Svazem měst a obcí ČR (ESO).

12.04.2021

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2018

Aktuální vydání Příručky pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018 detailně a srozumitelně zprostředkovává jednoduchou formou důležité informace o procesu řízení obcí. Příručka je orientovaná jak na stávající, tak i na nově zvolené zastupitele obcí. Její obsah však ocení i další zaměstnanci obcí, kteří díky ní získají podrobnější přehled o fungování veřejné správy a s ní související legislativou.

09.04.2021

Veřejná správa v kostce a Správní řád v kostce

Svaz měst a obcí v rámci svého projektu „Efektivní správa obcí“ pro Vás připravil dvě novinky určené všem, kteří mají potřebu ujasnit si a utřídit svoje znalosti veřejné správy a správního řádu. Pokud máte krátkou praxi na úřadě a čeká Vás zkouška odborné způsobilosti, vracíte se po delší době (například po mateřské dovolené) zpět na úřad nebo si prostě chcete zopakovat vše důležité, co by měl zastupitel a úředník vědět o veřejné správě nebo správním řádu, můžete se zúčastnit našich online kurzů na toto téma.

26.03.2021

On-line ESO systematicky, srozumitelně a prakticky

Projekt „Efektivní správa obcí“ (ESO) pokračuje v on-line vzdělávání. Průběžně vypisujeme nové termíny kurzů a webinářů. Snažíme se tematicky pokrýt širokou škálu správních činností vykonávaných obcemi v samostatné nebo přenesené působnosti. Věnujeme se jak odbornému vzdělávání zaměřenému na legislativu, tak rozvoji měkkých a počítačových dovedností. Lektoři usilují o srozumitelný výklad, teorii propojují s praxí, uvádějí řadu ilustračních příkladů a snaží se o interaktivitu.

12.03.2021

ESO on-line až do června

Projekt „Efektivní správa obcí“ (ESO) pokračuje v on-line vzdělávání. Máme radost, že je o naše distanční kurzy a webináře zájem a že absolventi oceňují jejich úroveň. Na jaře jednak znovu zopakujeme témata, o která je největší zájem a u kterých jsme zatím nemohli uspokojit všechny zájemce, jednak nabídneme témata nová. Aktuální nabídka na našem webu www.projekteso.cz obsahuje akce s vyhlídkou až do konce června 2021.

08.03.2021

Vybraná legislativa a judikatura od ESO

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ realizovaný Svazem měst a obcí ČR (ESO).

03.03.2021

SMLUVNÍ STANDARDY VE STAVEBNICTVÍ - seminář online a zdarma

Seminář SMLUVNÍ STANDARDY VE STAVEBNICTVÍ s podtitulem Český smluvní standard a FIDIC seznámí posluchače s volně dostupnými vzory smluvních podmínek pro projektování, výstavbu a dozorování veřejných stavebních zakázek.

25.02.2021

Krizové řízení v praxi voleného zastupitele

Již druhým rokem se potýkáme s pandemií a jejími důsledky. Ukazuje se, že opravdu není otázkou, zda nějaká krizová situace nastane. Otázkou je pouze to, jaká situace vznikne, kde vznikne a koho postihne. Jaké povinnosti ukládá tzv. krizová legislativa obcím a voleným zastupitelům?

10.02.2021

Vybraná legislativa a judikatura od ESO

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ realizovaný Svazem měst a obcí ČR(ESO).

05.02.2021

Kurzy rozvíjející měkké a počítačové dovednosti

Projekt „Efektivní správa obcí“ rozšiřuje portfolio nabízených témat vzdělávání o on-line kurzy a webináře zaměřené na osvojení nebo zdokonalení měkkých a počítačových dovedností. Snažíme se tak přispět ke zvýšení výkonu a efektivity územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů na úrovni obcí nejen v oblasti právních a odborných znalostí, ale také dovedností potřebných pro efektivní výkon správních činností v samostatné i přenesené působnosti.

27.01.2021

Projekt ESO vydal publikaci Finanční řízení obcí

Publikace "Finanční řízení obcí", kterou pro vás připravil projekt ESO, může pomoci všem, kteří mají zájem získat ucelený přehled právního a ekonomického rámce o správě veřejných financí. Již nyní si publikaci můžete bezplatně stáhnout na webu Svazu.

25.01.2021

Poradna pro obce formou webinářů

„Poradnu pro obce“ mnozí z vás znají a využívají. Svaz měst a obcí ČR v rámci svého projektu „Efektivní správa obcí“ přichází s novinkou, která z aktivit a zkušeností této poradny vychází. Nabízíme možnost zdarma se účastnit webinářů, jejichž témata a obsah se odvíjejí z nejčastěji pokládaných nebo nejčastěji zobrazovaných dotazů, které „Poradna pro obce“ řeší. Aktuálně máme v harmonogramu vzdělávání 5 webinářů v průběhu února a března 2021.

19.01.2021

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO STAROSTY, VEDOUCÍ ÚŘADŮ A VEDOUCÍ ÚŘEDNÍKY

Projekt ESO rozšiřuje svou nabídku o nový cyklus webinářů/workshopů určených primárně pro starosty, tajemníky obecních úřadů, vedoucí odborů nebo vedoucí oddělení obecních úřadů.  Obsahem jednotlivých webinářů/workshopů jsou především tato témata: efektivní profesní komunikace (zásady, techniky, procesy), řešení konfliktů, vyjednávání s prvky mediace, specifika on-line komunikace.

11.01.2021

Monitoring legislativy

Monitoring legislativy a judikatury vzniká v rámci projektu "Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí", realizovaný Svazem měst a obcí ČR. V monitoringu najdete informace o novele tzv. daňového balíčku, nové odpadové legislativě či novele platových tabulek a mnoho dalšího.

08.01.2021

Páteční matiné se správním řádem

Svaz měst a obcí ČR v rámci svého projektu „Efektivní správa obcí“ přichází se zcela novým formátem vzdělávacích akcí určených úředníkům územních samosprávných celků. Nabízíme možnost zdarma se účastnit cyklu webinářů věnovaných aplikaci správního řádu v podmínkách obcí. Webináře zaměřené na dílčí praktické aspekty výkonu správních činností budou probíhat jednou za 14 dní vždy v pátek od 9:00 do 11:00 hod., a to on-line.

03.12.2020

On-line kurzy 2021

Současná situace bohužel stále příliš nepřeje klasickým prezenčním školením. Projekt ESO však nadále realizuje vzdělávací akce a chystá je pro vás taky na rok 2021. Na základě dosavadních dobrých zkušeností a kladných ohlasů vypisujeme na první 2 měsíce příštího roku pestrou škálu témat v on-line formě. Naše on-line kurzy jsou určeny voleným představitelům, úředníkům a dalším zaměstnancům měst a obcí.

30.11.2020

Projekt ESO pokračuje s bezplatným vzděláváním i v průběhu druhého lockdownu

Letošní rok přinesl mnoho změn, které by nás ještě do nedávna nenapadly. Většina věcí funguje online od nákupu potravin, výuky ve školách, pracovních pohovorů, cvičení apod. Ne jinak tomu je v rámci bezplatného vzdělávání projektu ESO.

10.11.2020

VZDĚLÁVÁNÍ POKRAČUJE I V DOBĚ KORONAVIROVÉ

Projekt ESO realizuje vzdělávání i v této složité době. Jako alternativu klasické prezenční výuky nabízí on-line kurzy, webináře a e-learning. Všechny tyto možnosti lze absolvovat i v pohodlí domova. Jsou určeny jak zaměstnancům, tak voleným představitelům měst, městysů a obcí.

27.10.2020

Vzdělávací seminář „Finanční řízení obcí“

Bezplatný dvoudenní vzdělávací seminář „Finanční řízení obcí“ pro volené představitele obcí se může konat i ve vaší obci či regionu. Seminář pořádá Svaz měst a obcí ČR v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“.

23.10.2020

Vzdělávání v době koronavirové

Projekt ESO realizuje vzdělávání také v současném složitém koronavirovém období. Jako alternativu klasické prezenční výuky nabízí aktivity využívající internet: on-line kurzy, webináře a e-learning. Všechny tyto možnosti lze absolvovat i v pohodlí domova, např. v rámci home office. Jsou určeny jak zaměstnancům, tak voleným představitelům měst, městysů a obcí.

20.10.2020

Architektonická soutěž - webinář pro zadavatele

Webinář poradí, v čem všem může architektonická soutěž pomoci, jak probíhá celý proces zadavatele a představí i příklady dobré praxe. 19. listopadu 2020, 16:00 - 19:00 hodin, online a zdarma.

14.10.2020

Městys Doudleby nad Orlicí získal jako první v ČR Certifikát vzdělaná obec

S velkou radostí vám oznamujeme, že projekt ESO předal městysu Doudleby nad Orlicí Certifikát vzdělaná obec. Toto ocenění bylo předané poprvé v ČR. Zástupci obce jej převzali z rukou místopředsedy Svazu měst a obcí Pavla Drahovzala a ředitele projektu ESO Pavla Ralause.

09.10.2020

On-line kurzy

S ohledem na aktuální situaci rozšiřujeme naši nabídku vzdělávání úředníků (případně zastupitelů) také formou on-line kurzů. Nejbližší on-line kurzy: 15. října 2020 – Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 27. října 2020 – Aplikace zákona o registru smluv v praxi územních samosprávných celků.

30.09.2020

Rozšířili jsme nabídku neakreditovaných e-learningových kurzů

Dovolujeme si Vás informovat, že jsme rozšířili nabídku neakreditovaných e-learningových kurzů na jejichž akreditaci usilovně pracujeme. Připomínáme, že naše kurzy jsou ZCELA BEZPLATNÉ a absolvovat je můžete odkudkoliv. Stačí jen čas a chuť dozvědět se něco nového.

25.09.2020

Kurzy v Pardubickém kraji ve druhém pololetí 2020

Na tomto místě vás postupně seznamujeme s nabídkou bezplatného akreditovaného vzdělávání v jednotlivých regionech České republiky v období říjen – prosinec 2020. Kurzů se mohou účastnit jak zaměstnanci (např. úředníci), tak volení představitelé měst a obcí. Dnes vám představíme kurzy, které plánujeme realizovat v Pardubickém kraji.

07.09.2020

Kurzy v Karlových Varech ve druhém pololetí 2020

V průběhu léta Vás na tomto místě postupně seznamujeme s nabídkou bezplatného akreditovaného vzdělávání v jednotlivých regionech České republiky v období září – prosinec 2020. Kurzů se mohou účastnit jak úředníci, tak zastupitelé měst a obcí. Dnes Vám představíme termíny a témata otevřených kurzů, které plánujeme realizovat v Karlovarském kraji.

01.09.2020

Vzdělávací seminář „Finanční řízení obcí“

V rámci projektu Efektivní správa obcí jsme pro Vás připravili vzdělávací seminář na téma „Finanční řízení obcí“ který je určený především pro volené představitele měst a obcí. Seminář se uskuteční v Hradci Králové v termínu od 10.9.2020 do 11.9.2020 v prostorách Centra andragogiky,s.r.o.

31.08.2020

Připravované novinky z oblasti prezenčního vzdělávání

Škálu našich prezenčních kurzů neustále rozšiřujeme. Připomínáme, že naše kurzy poskytujeme zcela BEZPLATNĚ.

31.08.2020

Kurzy v Praze ve druhém pololetí 2020

V průběhu léta Vás na tomto místě postupně seznamujeme s nabídkou bezplatného akreditovaného vzdělávání v jednotlivých regionech České republiky v období září – prosinec 2020. Kurzů se mohou účastnit jak úředníci, tak zastupitelé měst a obcí. Dnes Vám představíme termíny, témata a místa konání kurzů v hlavním městě České republiky. Více se dozvíte v textu.

21.08.2020

Středočeské kurzy ve druhém pololetí 2020

V průběhu léta Vás na tomto místě postupně seznamujeme s nabídkou bezplatného akreditovaného vzdělávání v jednotlivých regionech České republiky v období září – prosinec 2020. Kurzů se mohou účastnit jak úředníci, tak zastupitelé měst a obcí. Dnešní článek představuje nabídku kurzů ve Středočeském kraji. Co, kdy a kde v tomto regionu chystáme, se dozvíte v textu.

14.08.2020

Kurzy v Moravskoslezském kraji ve druhém pololetí 2020

V průběhu léta Vás na tomto místě postupně seznamujeme s nabídkou bezplatného akreditovaného vzdělávání v jednotlivých regionech České republiky v období září – prosinec 2020. Kurzů se mohou účastnit jak úředníci, tak zastupitelé měst a obcí. Dnes je naší cílovou destinací Moravskoslezský kraj. Co, kdy a kde v tomto regionu chystáme, se dozvíte v textu.

07.08.2020

Kurzy na jižní Moravě ve druhém pololetí 2020

V průběhu léta Vás na tomto místě postupně seznamujeme s nabídkou bezplatného akreditovaného vzdělávání v jednotlivých regionech České republiky v období září – prosinec 2020. Kurzů se mohou účastnit nejen úředníci, ale také členové zastupitelstev měst a obcí. Dnes se podíváme, co se chystá na jihu Moravy. Více se dozvíte v textu.

03.08.2020

PŘIPRAVILI JSME CYKLUS KURZŮ PRO PERSONALISTY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Od personalistů obcí a měst často slýcháme stesky, že je velmi obtížné nalézt kurzy vhodné přímo pro ně. V rámci projektu ESO jsme proto připravili specializovaný cyklus kurzů Praktikum pro personalisty obcí a měst (PRAPOM), který spouštíme od druhé poloviny letošního roku. Personalisté, a nejen ti, budou mít možnost vzdělávat se ve všech pro ně zajímavých tématech prostřednictvím akreditovaných i neakreditovaných bezplatně poskytovaných kurzů. Můžete si vybrat z 5 témat.

28.07.2020

Spouštíme nový akreditovaný program na téma krizového řízení

Troubky na Přerovsku 1997, 2010, povodně v roce 2006 a 2010, rozhodování starosty o evakuaci, únik nebezpečné látky, metanolová aféra atd…
Tyto mimořádné události mají jednoho společného jmenovatele: tím je krizové řízení. Pokud nám situace okolo pandemie koronaviru COVID – 19 v době, kdy se takřka zastavil svět, něco ukázala, tak je to právě nutnost znát veškeré aspekty krizového řízení.

15.06.2020

PROJEKT ESO NABÍZÍ WEBINÁŘE - OPĚT ZDARMA

Projekt ESO do své nabídky přidal webináře (online videokurzy). V rámci webináře jsou účastníci v kontaktu s přednášejícím, vidí sdílenou prezentaci a kdykoliv během kurzu mají možnost prostřednictvím chatu pokládat lektorovi otázky.

V červnu proběhnou webináře na téma Střet zájmů aneb Jak vyplnit formulář, a to v termínech 22. a 24. června 2020 a na téma 3E v praxi ÚSC: Kalkulace úplných nákladů veřejné služby. Tento webinář je rozdělen na dvě části a proběhne v termínech 25. a 29. června 2020.

11.06.2020

OBNOVENÍ PREZENČNÍCH KURZŮ

V souvislosti s uvolňujícími opatřeními se náš projekt ESO vrací zpět k prezenčním kurzům. Aktuálně naši lektoři míří do Brna, Jihlavy, Valašského Meziříčí, Blanska, Zábřehu aj. kde budou školit na téma správního řádu, veřejných zakázek, registru smluv, zákona o úřednicích atd.
Na podzim připravujeme také zcela nový prezenční kurz na téma Krizové řízení na úrovni obce.

14.04.2020

Právní režim krizového řízení z hlediska obcí

Propuknutí pandemie koronaviru v roce 2020 ukázalo, jak potřebné je podrobně znát právní aspekty krizového řízení. Jde o právní úpravu, která je v dobách klidu a míru podceňována, a její skutečný význam je široce pochopen až tehdy, dojde-li ke krizovému stavu.

08.04.2020

Projekt ESO stále pokračuje

Projekt ESO je stále v plném proudu a nepřetržitě pokračuje v tvorbě e-learningového vzdělávání, které je poskytováno zcela BEZPLATNĚ! Nabídka kurzů se stále rozrůstá, abychom Vám mohli alespoň částečně vynahradit absenci prezenčních kurzů. Máme velkou radost z Vaší pozitivní zpětné vazby, která nás motivuje být stále lepší i v této nelehké situaci.

23.03.2020

ESO spouští e-learningové vzdělávání

Vzhledem k aktuální situaci a vývoji pandemie způsobené onemocněním COVID-19 jsme dočasně pozastavili veškeré prezenční vzdělávací aktivity nabízené v rámci projektu „Efektivní správa obcí“.
Abyste nepřišli o veškeré možnosti rozšiřování svých odborných dovedností, připravili jsme pro Vás moderní vzdělávání formou e-learningu.

17.03.2020

Aktuální informace k vývoji COVID-19

V souvislosti s usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12. 3. 2020, kterým byl vyhlášen na území ČR nouzový stav a v návaznosti na přijatá krizová opatření, bychom Vás chtěli informovat o dočasném pozastavení vzdělávacích akcí.
V této souvislosti pro Vás připravujeme spuštění e-learningového vzdělávání, které bude dostupné prostřednictvím informačního systému projektu na webových stránkách www.projekteso.cz. O jeho dostupnosti Vás budeme informovat.
Za způsobené komplikace se velice omlouváme a děkujeme za pochopení.

10.03.2020

Aktuální informace ohledně kurzů projektu ESO

V souvislosti s opatřeními přijatými vládou ČR bychom Vás rádi informovali, že Svaz měst a obcí ČR a jím realizovaný projekt „Efektivní správa obcí“ aktuálně plánované vzdělávací aktivity neruší, neboť veškeré naplánované semináře a kurzy nebudou přesahovat vládou ČR stanovený limit 100 osob.

17.02.2020

Pozvánka na seminář Právní a trestně právní odpovědnost volených osob

Svaz měst a obcí ČR vás srdečně zve na seminář „Právní a trestně právní odpovědnost volených osob“, který se uskuteční 26.2. 2020 od 9:00 hod. v budově Kongresového centra Praha. Lektorem bude Mgr. Bc. Pavel Málek, Ph.D., ředitel netrestního a analytického odboru Vrchního státního zastupitelství v Praze.

28.01.2020

ESO NENÍ JEN KARTA

Jsme přesvědčeni, že už ESO znáte. Jde o projekt Svazu měst a obcí ČR „Efektivní správa obcí“, který odstartoval v roce 2018 vydáním „Příručky pro člena zastupitelstva obce“. V průběhu roku 2019 se naplno rozjelo také vzdělávání úředníků a dalších zaměstnanců všech typů územních samosprávných celků. V současné době nabízí vzdělávací akce pro volené představitele i zaměstnance územní samosprávy ve všech regionech ČR. Přečtěte si o projektu více a vyberte si kurz právě pro Vás.