28.07.2020

Spouštíme nový akreditovaný program na téma krizového řízení

Troubky na Přerovsku 1997, 2010, povodně v roce 2006 a 2010, rozhodování starosty o evakuaci, únik nebezpečné látky, metanolová aféra atd…

Tyto mimořádné události mají jednoho společného jmenovatele: tím je krizové řízení. Pokud nám situace okolo pandemie koronaviru COVID – 19 v době, kdy se takřka zastavil svět, něco ukázala, tak je to právě nutnost znát veškeré aspekty krizového řízení.

V době relativního klidu bývá tato problematika opomíjena v duchu jiné „prioritnější“ agendy. V krizových situacích, ať to jsou povodně či pandemie, jsou však veškeré informace a vědomosti z této oblasti nedocenitelné. Jednat se musí leckdy v řádu minut a na nastudování veškerých procesů není čas.

Projekt ESO připravil nový akreditovaný vzdělávací program s názvem Krizové řízení na úrovni obce. Tento program je určen pro úředníky a vedoucí úředníky obcí, kteří vykonávají agendu v oblasti krizového řízení. „Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu musí znát postavení starosty obce v systému krizového řízení a jsou povinni plnit veškerá opatření přijímaná starostou. Pokud jsou zařazeni do krizových štábů, povodňových komisí nebo jiných orgánů, musí plnit své povinnosti v těchto orgánech. Rovněž jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy týkající se např. požární ochrany nebo ochrany před povodněmi a měli by znát činnosti při ohrožení teroristickým útokem“ uvedl Ing. Karel Malinovský, který provede celým kurzem, jehož součástí budou praktické příklady využití současné legislativy při řešení mimořádných událostí a krizových situací.

V rámci kurzu budou účastníci seznámeni se základními povinnostmi starosty obce podle krizového zákona a zákona o IZS a jejich realizaci v praxi, povinnostmi obecních úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností. Účastníci se v kurzu dále dozví nezbytné informace týkající se činností a fungování povodňových komisích, bezpečnostních rad a krizových štábů od nejvyšší úrovně až po úroveň obcí. Zároveň také kurz nabídne informace souvisejících se zajišťováním obrany České republiky, s prostředky pro řešení krizových situací (HZS kraje, Správa státních hmotných rezerv), využitím zásob a spoustu dalšího.

První kurzy proběhnou od letošního podzimu, a to opět zcela bezplatně. Pro více informací sledujte webové stránky projektu ESO www.projekteso.cz, kam budou průběžně přidávány informace.

Můžeme prozradit, že na téma krizového řízení tým ESO připravuje na podzim letošního roku také dvoudenní konferenci, o jejímž průběhu budete informováni.