03.08.2020

PŘIPRAVILI JSME CYKLUS KURZŮ PRO PERSONALISTY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Od personalistů obcí a měst často slýcháme stesky, že je velmi obtížné nalézt kurzy vhodné přímo pro ně. V rámci projektu ESO jsme proto připravili specializovaný cyklus kurzů Praktikum pro personalisty obcí a měst (PRAPOM), který spouštíme od druhé poloviny letošního roku. Personalisté, a nejen ti, budou mít možnost vzdělávat se ve všech pro ně zajímavých tématech prostřednictvím akreditovaných i neakreditovaných bezplatně poskytovaných kurzů. Můžete si vybrat z 5 témat.

Edukační centrum Svazu měst a o obcí ČR zve všechny, které zajímá pracovně právní problematika na úrovni obcí k účasti v cyklu „PRAKTIKUM PERSONALISTŮ OBCÍ A MĚST“. Uvedený cyklus je určen primárně personalistům a tajemníkům a je zaměřený na problematiku pracovního práva v podobě zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce, a zejména pak na praktickou aplikaci obou zákonů do každodenní reality úřadů.

Témata kurzů:

  1. Pracovně právní agenda obcí a úloha personalisty na úrovni územních samosprávných celků (8 hodin, akreditovaný kurz dle zákona č. 312/2002 Sb.)
  2. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (8 hodin, akreditovaný kurz dle zákona č. 312/2002 Sb.)
  3. Praktická realizace výběrových řízení v kontextu Zákona č. 312/2002 Sb. (8 hodin, akreditovaný kurz dle zákona č. 312/2002 Sb.)
  4. Hodnocení zaměstnanců v kontextu zákona č. 312/2002 Sb. (8 hodin, akreditovaný kurz dle zákona č. 312/2002 Sb.)
  5. Efektivní jednání s konfliktními zaměstnanci v kontextu zákona č. 312/2002 Sb. a Zákoníku práce (10 hodin, dvoudenní neakreditovaný kurz)

Více informací ke kurzu naleznete na našem webu www.projekteso.cz