26.03.2021

On-line ESO systematicky, srozumitelně a prakticky

Projekt „Efektivní správa obcí“ (ESO) pokračuje v on-line vzdělávání. Průběžně vypisujeme nové termíny kurzů a webinářů. Snažíme se tematicky pokrýt širokou škálu správních činností vykonávaných obcemi v samostatné nebo přenesené působnosti. Věnujeme se jak odbornému vzdělávání zaměřenému na legislativu, tak rozvoji měkkých a počítačových dovedností. Lektoři usilují o srozumitelný výklad, teorii propojují s praxí, uvádějí řadu ilustračních příkladů a snaží se o interaktivitu.

Na on-line vzdělávání realizovanému v rámci projektu ESO jejich absolventi oceňují mj. srozumitelnost a praktické zaměření. Dalším bonusem je možnost vzdělávat se v některých tématech systematicky v rámci cyklů kurzů nebo webinářů. Níže uvádíme aktuální nabídku některých z nich.

SPRÁVNÍ ŘÁD OD A DO Z

PRAKTIKUM PERSONALISTŮ OBCÍ A MĚST

PÁTEČNÍ MATINÉ SE SPRÁVNÍM ŘÁDEM

VADEMECUM SPISOVÉ SLUŽBY

POČÍTAČOVÉ KURZY

KOMUNIKACE A PUBLIC RELATIONS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Více informací o kurzech a možnost přihlásit se na ně, viz náš web www.projekteso.cz v sekci ON-LINE KURZY (nebo kliknutím na název příslušné vzdělávací akce v textu výše).