17.08.2021

Seznamte se s lektory projektu ESO

Petr Kameník je prvním z našich odborných lektorů, kterého vám chceme představit. V rámci své lektorské činnosti se věnuje aplikaci správního řádu v podmínkách obcí a krajů a legislativě upravující správu živnostenského podnikání.

Ing. Bc. Petr Kameník vystudoval Vysokou školu strojní a textilní v Liberci a Právnickou fakultu brněnské Masarykovy univerzity. Ve veřejné správě působil od roku 1991 (na okresním živnostenském úřadě, na krajském živnostenském úřadě, na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako ředitel odboru živností a později náměstek ministra pro řízení sekce podnikání).

Petr Kameník nám odpověděl na několik otázek.

 

 

  1. Jak začala Vaše spolupráce s projektem ESO? Co si o tomto projektu myslíte?

Po mém odchodu do důchodu jsem intenzivněji obnovil svou přednáškovou činnost, na kterou jsem v posledním roce svého zaměstnání neměl čas. V lednu 2019 mě oslovil Mgr. Petr Kuš, se kterým jsem dříve spolupracoval při zajišťování zkoušek ZOZ pro oblast správy živnostenského podnikání a přípravy na tyto zkoušky, a nabídl mi spolupráci na projektu ESO. Projekt se mi zalíbil hlavně z toho důvodu, že umožňuje úředníkům, aby lektor za nimi přijel na úřad a bylo možné diskutovat o aktuálních problémech úředníků přímo na jejich úřadech a uzpůsobit přednášku jejich potřebám. Projekt je mi sympatický také svým širokým rozsahem: nezaměřuje se pouze na úředníky, ale i na samosprávu. Obzvlášť po volbách do obecních zastupitelstev má velký význam pro nové zastupitele.

  1. Jakým tématům se věnujete v rámci své lektorské činnosti? Co je v této oblasti nového?

Větší část svého profesního života jsem byl úředníkem ve veřejné správě v oblasti živnostenského podnikání. Se správním řádem jsem pracoval neustále, tak jsem svou přednáškovou činnost zaměřil na správní řád a na správu živnostenského podnikání, kde jsem získal i legislativní zkušenosti. Živnostenský zákon patří mezi právní předpisy, které mají nejvíc novelizací. Proto je nutné neustále sledovat legislativu, a to nejen samotný živnostenský zákon, ale i právní předpisy související. Např. změna zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu zavedla nové dozorové činnosti živnostenským úřadům. Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu přinesla do živnostenského zákona nové překážky podnikání pro některé živnosti a obory činnosti živnosti volné.

  1. Jak bude podle Vás vypadat vzdělávání volených představitelů a zaměstnanců obcí v ČR v následujících 5 letech? Co zůstane stejné? Co se změní?

Doufám, že projekt ESO bude nadále pokračovat a neustále se rozvíjet podle potřeb obcí. Doba „covidová“ nás naučila využívat on-line výuku, takže si myslím, že nás nic nepřekvapí. Byť rozvoj techniky určitě zasáhne do vzdělávání, tak si osobně myslím, že prezenční výuku nahradit zcela nejde. Věřím, že SMO najde možnosti, jak co nejlépe vyhovět požadavkům obcí na vzdělávání samospráv a zaměstnanců obcí.

  1. Co byste vzkázal čtenářům newsletteru a návštěvníkům webu Svazu měst a obcí ČR?

Věřím, že na webu SMO a při čtení newsletteru nalézáte mnoho inspirací pro vaši nelehkou práci, která je službou veřejnosti. Přeji vám v této práci mnoho úspěchů. A nenechte se odradit, když vám nepůjde vše tak, jak si představujete. Jak se říká: „Opakování je matka moudrosti.“ Opakováním a vzděláváním snáze dosáhnete svého cíle.


Na tomto místě vás budeme postupně seznamovat s členy početného lektorského týmu projektu „Efektivní správa obcí“ (ESO). Prostřednictvím krátkých rozhovorů a medailonků získáte zajímavé informace o těch, kteří se snaží šířit potřebnou osvětu mezi volenými představiteli a zaměstnanci územních samosprávných celků.