23.10.2020

Vzdělávání v době koronavirové

Projekt ESO realizuje vzdělávání také v současném složitém koronavirovém období. Jako alternativu klasické prezenční výuky nabízí aktivity využívající internet: on-line kurzy, webináře a e-learning. Všechny tyto možnosti lze absolvovat i v pohodlí domova, např. v rámci home office. Jsou určeny jak zaměstnancům, tak voleným představitelům měst, městysů a obcí.

Projekt ESO aktuálně nabízí tyto akreditované on-line kurzy:

 • Aplikace zákona o registru smluv v praxi územních samosprávných celků (27. října 2020, lektor Mgr. Martin Kraus)
 • Aplikace zákona o registru smluv v praxi územních samosprávných celků (19. listopadu 2020, lektor Mgr. Ludvík Matoušek)
 • Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků (24. listopadu 2020, lektorka PhDr. Jitka Janečková)
 • Střet zájmů a podjatost ve veřejné správě (24. listopadu 2020, lektor JUDr. Jan Horník, Ph.D.)
 • Úřední deska přehledně a v příkladech (1. prosince 2020, lektor JUDr. Jan Horník, Ph.D.)

Projekt ESO má v současné době v nabídce tyto akreditované e-learningy:

 • Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách
 • Právní režim krizového řízení z hlediska obcí
 • Zákon o obcích a předpisy související (základní a pokročilý modul)
 • Veřejné zakázky a odpovědné zadávání
 • Uzavírání smluv podle občanského zákoníku
 • Občanský zákoník a obce (základní a pokročilý modul)
 • Judikatura ke správnímu řádu v praxi obcí a krajů
 • Průvodce pracovně právní agendou obcí

Bližší informace o obsahu kurzů a možnost přihlásit se na ně viz náš web www.projekteso.cz pod záložkami „ON-LINE KURZY“ a „E-LEARNING“.