14.04.2020

Právní režim krizového řízení z hlediska obcí

Propuknutí pandemie koronaviru v roce 2020 ukázalo, jak potřebné je podrobně znát právní aspekty krizového řízení. Jde o právní úpravu, která je v dobách klidu a míru podceňována, a její skutečný význam je široce pochopen až tehdy, dojde-li ke krizovému stavu.

Proto jsme pro Vás připravili nový e-learning, který Vás provede krizovým řízením, seznámí Vás nejen s jeho ústavními základy i zákonnou úpravou, ale především Vám ukáže, co vše se v době krizového stavu může v obci změnit, a to jak z pohledu zastupitele či starosty, tak i z pohledu úředníka obecního úřadu.

E-learning obsahuje příklady z praxe, nejčastěji kladené otázky k tématu a rovněž i sérii autotestů, na kterých si můžete procvičit získané vědomosti.

Tento e-learning je dostupný na webových stránkách projektu www.projekteso.cz a to zcela bezplatně.