17.05.2021

Páteční matiné se správním řádem

Svaz měst a obcí v rámci svého projektu „Efektivní správa obcí“ (ESO) pokračuje v realizaci úspěšného cyklu webinářů věnovaných aplikaci správního řádu v podmínkách obcí. Webináře zaměřené na dílčí praktické aspekty výkonu správních činností probíhají dvakrát měsíčně vždy v pátek od 9:00 do 11:00 hod., a to on-line. Jde o nový formát krátkých bezplatných vzdělávacích akcí určených úředníkům územních samosprávných celků.

Obecná struktura webinářů z cyklu „Páteční matiné se správním řádem“ je následující:

 1. výklad k tématu
 2. praktické aspekty tématu
 3. odpovědi na otázky účastníků, diskuse k problematice

Webináře jsou naplánovány až do konce roku 2021:

 • 11. června 2021 Správní rozhodování
 • 25. června 2021 Spis ve správní řízení
 • 9. července 2021 Správní trestání v oblasti školství
 • 23. července 2021 Nahlížení do spisu
 • 6. srpna 2021 Doručování (s akcentem na datové schránky)
 • 20. srpna 2021 Zajímavé závěry poradního sboru MV
 • 3. září 2021 Aktuální judikatura ke správnímu řádu
 • 17. září 2021 Odvolání
 • 1. října 2021 Neformální správní řízení
 • 15. října 2021 Přestupky v oblasti silničního provozu
 • 5. listopadu 2021 Aplikace správního řádu v odpadovém hospodářství
 • 19. listopadu 2021 Rozhodování o řidičských oprávněních a průkazech
 • 3. prosince 2021 Správa matrik a státního občanství
 • 17. prosince 2021 Dokazování ve správním řízení

Na webináře v období červen – září 2021 je již možné se přihlásit prostřednictvím našeho webu www.projekteso.cz v sekci ON-LINE KURZY. Ostatní budou na webu zveřejněny před zahájením letních prázdnin.