17.09.2021

Seznamte se s lektory projektu ESO

V lektorském týmu projektu ESO mají rovnoměrné zastoupení ženy i muži. Proto je také pravidelně střídáme při představování. Po Milanu Cigánkovi Vám dneska přinášíme informace o Miroslavě Vojtíškové.

Ing. Miroslava Vojtíšková absolvovala Ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity Praha, obor hospodářská politika a správa, specializace veřejná správa a regionální rozvoj. Působí jako tajemnice městského úřadu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti přípravy a řízení dotačních projektů. Je lektorkou a zkušební komisařkou na úseku zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při finančním hospodaření obcí a krajů. Je autorkou řady studijních materiálů zaměřených na problematiku rozpočtového hospodaření územních samospráv.

Ing. Miroslava Vojtíšková nám odpověděla na několik otázek.

 

  1. Jak začala Vaše spolupráce s projektem ESO? Co si o tomto projektu myslíte?

O projektu jsem se dozvěděla od svého kolegy, se kterým jsem spolupracovala jako lektorka a zkušební komisařka v oblasti zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a při tvorbě skript „Finanční hospodaření územní samosprávy“ v Institutu pro veřejnou správu Praha. 

Dle mého názoru je projekt ESO velice úspěšný. Územní samosprávy ho využívají pro své úředníky i zastupitele. Sama jako tajemnice městského úřadu doporučuji svým zaměstnancům právě tuto možnost vzdělávání. Oceňuji, že jsou úředníci kvalitně a bezplatně vzděláváni mj. on-line formou ve své kanceláři. Mám od nich pozitivní zpětnou vazbu – zaměstnanci i zastupitelé si tento projekt velice chválí.

  1. Jakým tématům se věnujete v rámci své lektorské činnosti? Co je v této oblasti nového?

Ve své lektorské činnosti se kromě přípravy úředníků na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti na úseku finančního hospodaření obcí a krajů věnuji v rámci průběžného vzdělávání těmto dílčím tématům: finanční řízení obcí, rozpočtové hospodaření a majetek obcí, dotační řízení. Legislativa v oblasti rozpočtového hospodaření obcí se neustále mění a je třeba soustavně sledovat aktuální novinky.

  1. Jak bude podle Vás vypadat vzdělávání volených představitelů a zaměstnanců obcí v ČR v následujících 5 letech? Co zůstane stejné? Co se změní?

Věřím, že budou nadále pokračovat projekty zaměřené na vzdělávání volených představitelů a zaměstnanců obcí podpořené z dotací, jako je například projekt ESO. Pravděpodobně začne nad klasickými prezenčními kurzy převažovat e-learning a on-line výuka. Myslím, že jsme si to v období covidu vyzkoušeli a zjistili, že se jedná o formu, která většině z nás vyhovuje. 

  1. Co byste vzkázal(a) čtenářům newsletteru a návštěvníkům webu Svazu měst a obcí ČR?

Prohlédněte si připravovaná školení pro úředníky měst, obcí a dalších územních samosprávných celků a vyberte si ze široké nabídky kvalitního vzdělávání pořádaných Svazem měst a obcí ČR v rámci projektu ESO. Výhodou je, že školení jsou převážně akreditována Ministerstvem vnitra, bezplatná a pomáhají úředníkům seznámit se s aktuální legislativou, příklady z praxe, a splnit tak plán vzdělávání v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., kdy úředník má povinnost absolvovat během 3 let 18 dní akreditovaného vzdělávání. Využijte proto této možnosti kvalitně a bezplatně se vzdělávat.


Na tomto místě vás budeme postupně seznamovat s členy početného lektorského týmu projektu „Efektivní správa obcí“ (ESO). Prostřednictvím krátkých rozhovorů a medailonků získáte zajímavé informace o těch, kteří se snaží šířit potřebnou osvětu mezi volenými představiteli a zaměstnanci územních samosprávných celků.