10.11.2020

VZDĚLÁVÁNÍ POKRAČUJE I V DOBĚ KORONAVIROVÉ

Projekt ESO realizuje vzdělávání i v této složité době. Jako alternativu klasické prezenční výuky nabízí on-line kurzy, webináře a e-learning. Všechny tyto možnosti lze absolvovat i v pohodlí domova. Jsou určeny jak zaměstnancům, tak voleným představitelům měst, městysů a obcí.

Akreditované on-line kurzy

Projekt ESO aktuálně nabízí tyto akreditované on-line kurzy:

 • Aplikace zákona o registru smluv v praxi územních samosprávných celků (termín 19. listopadu 2020, lektor Mgr. Ludvík Matoušek)
 • Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků (termín 24. listopadu 2020, lektorka PhDr. Jitka Janečková)
 • Střet zájmů a podjatost ve veřejné správě (termín 24. listopadu 2020, lektor JUDr. Jan Horník, Ph.D.)
 • Úřední deska přehledně a v příkladech (termín 1. prosince 2020, lektor JUDr. Jan Horník, Ph.D.)

Akreditované e-learningy

Projekt ESO má v současné době v nabídce tyto akreditované e-learningy, které můžete absolvovat kdykoliv. Stačí Vám jen čas a chuť naučit se něco nového.

 • Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách
 • Právní režim krizového řízení z hlediska obcí
 • Zákon o obcích a předpisy související (základní a pokročilý modul)
 • Veřejné zakázky a odpovědné zadávání
 • Uzavírání smluv podle občanského zákoníku
 • Občanský zákoník a obce (základní a pokročilý modul)
 • Judikatura ke správnímu řádu v praxi obcí a krajů
 • Průvodce pracovně právní agendou obcí

Bližší informace o obsahu kurzů a možnost přihlásit se naleznete v sekci ON-LINE KURZY a E-LEARNING.