10.03.2020

Aktuální informace ohledně kurzů projektu ESO

V souvislosti s opatřeními přijatými vládou ČR bychom Vás rádi informovali, že Svaz měst a obcí ČR a jím realizovaný projekt „Efektivní správa obcí“ aktuálně plánované vzdělávací aktivity neruší, neboť veškeré naplánované semináře a kurzy nebudou přesahovat vládou ČR stanovený limit 100 osob.

Pokud se změní okolnosti ze strany zajišťovatele prostor školení, lektora, případně dojde ke změně opatření ze strany vlády ČR, budeme Vás neprodleně informovat. Současně si dovolíme apelovat na účastníky kurzů, aby před svou účastí zvážili svůj aktuální zdravotní stav a v případě své neúčasti zaslali omluvu na e-mail projekteso@smocr.cz.