21.04.2021

ESO on-line také pro zastupitele

Projekt „Efektivní správa obcí“ (ESO) pokračuje v distančním vzdělávání. Kromě úředníků a dalších zaměstnanců cílí také na starosty, radní a další členy zastupitelstev obcí, městysů a (statutárních) měst. Nabídka vzdělávacích produktů pro volené představitele územní samosprávy je svou formou i tématy pestrá. ESO má ve svém portfoliu jak odborné vzdělávání zaměřené na legislativu, tak aktivity směřující k rozvoji měkkých dovedností. Lektoři se zkušenostmi s činností zastupitelstva usilují o srozumitelný výklad, teorii propojují s praxí, uvádějí řadu ilustračních příkladů a snaží se o interaktivitu.

Současná doba stále ještě nepřeje klasickému prezenčnímu vzdělávání v učebnách, kde se zájemci o rozšíření svých znalostí a dovedností setkávají s lektorem. Proto se projekt ESO aktuálně velmi intenzívně věnuje vzdělávání distančnímu. Podstatou distančního vzdělávání je skutečnost, že učící se jedinec je fyzicky vzdálen od učitele. Distanční vzdělávání má různé podoby:

  1. on-line kurzy: videokurzy šířené prostřednictvím internetu; lektor přednáší a používá prezentaci jako při prezenční formě vzdělávání, účastníci mají možnost v průběhu výuky pokládat dotazy lektorovi prostřednictvím chatu (někdy také mikrofonu a kamery); obvyklý rozsah 4 – 8 výukových hodin  
  2. webináře: webový seminář, který je ve srovnání s on-line kurzem kratší (obvykle 2 – 4 výukové hodiny)
  3. e-learning: samostudium za pomoci metodicky speciálně zpracovaných elektronických materiálů (písemných nebo také multimediálních) s podporou tutora

Z bohaté nabídky on-line kurzů a webinářů plánovaných na květen a červen 2021 jsme pro starosty, radní a další členy zastupitelstev vybrali následující:

MĚKKÉ DOVEDNOSTI:

LEGISLATIVA:

Více informací o obsahu on-line kurzů a webinářů a možnost přihlásit se na ně viz náš web www.projekteso.cz v sekci ON-LINE KURZY (nebo kliknutím na název příslušné vzdělávací akce v textu výše).

Na našem webu www.projekteso.cz v sekci E-LEARNING si také můžete vybrat z nabídky e-learningových kurzů.