09.10.2020

On-line kurzy

S ohledem na aktuální situaci rozšiřujeme naši nabídku vzdělávání úředníků (případně zastupitelů) také formou on-line kurzů. Nejbližší on-line kurzy: 15. října 2020 – Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 27. října 2020 – Aplikace zákona o registru smluv v praxi územních samosprávných celků.

Ministerstvo vnitra většinu našich akreditovaných vzdělávacích programů akreditovalo rovněž ve formě on-line kurzů. On-line kurz umožňuje současný přenos zvuku, obrazu a dat mezi účastníky na libovolnou vzdálenost v reálném čase (prostřednictvím kamery, mikrofonu a internetu). Lektor přednáší a používá prezentaci jako při prezenční formě vzdělávání. Účastníci mají možnost se v průběhu kurzu lektora dotazovat k danému tématu.

V říjnu nabízíme on-line formou tato témata:

  • Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (15. října 2020, lektor Mgr. Vít Křížka)
  • Aplikace zákona o registru smluv v praxi územních samosprávných celků (27. října 2020, lektor Mgr. Martin Kraus)

Bližší informace o obsahu kurzů a možnost přihlásit se na ně viz náš web www.projekteso.cz.