21.08.2020

Středočeské kurzy ve druhém pololetí 2020

V průběhu léta Vás na tomto místě postupně seznamujeme s nabídkou bezplatného akreditovaného vzdělávání v jednotlivých regionech České republiky v období září – prosinec 2020. Kurzů se mohou účastnit jak úředníci, tak zastupitelé měst a obcí. Dnešní článek představuje nabídku kurzů ve Středočeském kraji. Co, kdy a kde v tomto regionu chystáme, se dozvíte v textu.

Od jara 2019 realizuje projekt ESO otevřené kurzy v Kutné Hoře, a to s frekvencí jedenkrát měsíčně. Výuka probíhá v nádherných historických prostorách zdejšího Dačického domu. Jakým tématům se tady v tomto pololetí budeme věnovat?

  • Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků (29. září 2020)
  • Základní principy fungování obce (20. října 2020 + 24. listopadu 2020)
  • Ochrana životního prostředí na úrovni obcí (15. prosince 2020)

Na „Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.“ budeme hledat odpovědi na kurzech v Hořovicích (3. září 2020) a ve Velvarech (1. října 2020).

Od října 2019 spolupracujeme také s městem Příbram. 3. prosince 2020 se zde zaměříme na „Agendu přestupků v podmínkách územních samosprávných celků“.

Novým místem realizace projektu ESO se od podzimu stane statutární město Mladá Boleslav. V prostorách jeho magistrátu proběhne 3. listopadu 2020 kurz „Ochrana životního prostředí na úrovni obcí“.

Více informací o kurzech, jejich anotace a možnost přihlásit se na ně viz náš web www.projekteso.cz.