20.08.2021

Seznamte se s lektory projektu ESO

Další členkou lektorského týmu projektu ESO, kterou bychom Vám rádi blíže představili, je Tereza Coufalová. V rámci své lektorské činnosti se věnuje oblasti pracovního práva, řízení lidských zdrojů a rozvoji komunikačních dovedností.

Mgr. Tereza Coufalová, MBA, absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Působila jako vedoucí personálního odboru Magistrátu města Plzně. V současné době je tajemnicí Městského úřadu Planá.

Tereza Coufalová nám odpověděla na několik otázek.

1. Jak začala Vaše spolupráce s projektem ESO? Co si o tomto projektu myslíte?

Byla jsem oslovena pracovníky Svazu měst a obcí ČR a s radostí jsem nabídku přijala. S mnohými lidmi ze Svazu spolupracuji již dlouhá léta, a to jak z pozice lektorky, tak i z pozice personalistky nebo tajemnice, tedy člověka odpovědného za vzdělávání zaměstnanců. A tato spolupráce byla vždy velmi dobrá, jak po stránce odborné, tak lidské. Takže nabídka na spolupráci v projektu ESO mě potěšila a práce mě těší soustavně. Projekt ESO je výborným řešením, které pomáhá všem úřadům územních samosprávných celků naplňovat povinnosti v oblasti vzdělávání za nadstandardně výhodných ekonomických a organizačních podmínek. Také volba lektorů, kteří mají praxi ve veřejné správě, je zárukou kvality kurzů a vysoké odbornosti.

2. Jakým tématům se věnujete v rámci své lektorské činnosti? Co je v této oblasti nového?

Školím pracovněprávní vztahy ve veřejné správě a řízení lidských zdrojů. Velkou novinkou byla poslední novela zákoníku práce. Doba covidu přinesla do veřejné správy do té doby zcela výjimečný institut home office, se kterým jsme se museli naučit pracovat. Řada personalistů očekává novelu zákona o úřednících. Musím  však zmínit také nové trendy v oblasti řízení lidských zdrojů, které se posunují od direktivního přístupu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem k přístupu partnerskému a spolupracujícímu.

3. Jak bude podle Vás vypadat vzdělávání volených představitelů a zaměstnanců obcí v ČR v následujících 5 letech? Co zůstane stejné? Co se změní?

V této oblasti jsem bohužel poněkud skeptická. Přístup zastupitelů ke vzdělávání je na základě dobrovolnosti, což v mnoha případech nestačí. Velmi bych ocenila zákonnou povinnost vzdělávání nových zastupitelů, kteří by tak měli možnost seznámit se s fungováním obce a úřadu, pochopit zákonitosti rozpočtu obce, seznámit se s povinnostmi obce v oblastech jako je školství, kultura, sport, péče o obec apod. Mám za to, že by to velmi prospělo jejich práci na pozicích zastupitelů i vzájemným vztahům mezi nimi a úřadem obce.

4. Co byste vzkázala čtenářům newsletteru a návštěvníkům webu Svazu měst a obcí ČR?

Přeju jim, aby pro ně byla jejich práce smysluplná, aby ji dělali rádi, aby ji mohli vykonávat s lidmi, se kterými si rozumí minimálně po pracovní stránce. A taky aby jim k tomu pomáhal jak newsletter, tak Svaz měst a obcí ČR obecně.


Na tomto místě vás budeme postupně seznamovat s členy početného lektorského týmu projektu „Efektivní správa obcí“ (ESO). Prostřednictvím krátkých rozhovorů a medailonků získáte zajímavé informace o těch, kteří se snaží šířit potřebnou osvětu mezi volenými představiteli a zaměstnanci územních samosprávných celků.