12.03.2021

ESO on-line až do června

Projekt „Efektivní správa obcí“ (ESO) pokračuje v on-line vzdělávání. Máme radost, že je o naše distanční kurzy a webináře zájem a že absolventi oceňují jejich úroveň. Na jaře jednak znovu zopakujeme témata, o která je největší zájem a u kterých jsme zatím nemohli uspokojit všechny zájemce, jednak nabídneme témata nová. Aktuální nabídka na našem webu www.projekteso.cz obsahuje akce s vyhlídkou až do konce června 2021.

V rámci projektu ESO se ve zbývající části prvního pololetí roku 2021 budeme věnovat jak odbornému vzdělávání zaměřenému na legislativu upravující výkon správních činností v samostatné i přenesené působnosti, tak rozvoji měkkých a počítačových dovedností. Snažíme se tak přispět ke zvýšení efektivity územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů na úrovni obcí a krajů. Z naší bohaté a tematicky pestré nabídky on-line kurzů a webinářů vybíráme např. tyto (jsou řazeny dle data konání sestupně):

 

Páteční matiné se správním řádem: Spis ve správním řízení - 25.06.2021

Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 2. část - 10.06.2021

Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 1. část - 08.06.2021

Správní řád od A do Z – Agenda oprávněných úředních osob 2. část - 20.05.2021

Místní poplatky v praxi obcí - Zákon o místních poplatcích 2. část - 20.05.2021

Místní poplatky v praxi obcí - Zákon o místních poplatcích 1. část - 18.05.2021

Správní řád od A do Z – Agenda oprávněných úředních osob 1. část - 18.05.2021

Krizové řízení v praxi voleného zastupitele - 14.05.2021

Vademecum spisové služby - Archivy ve veřejné správě - 12.05.2021

Práce se stresem a prevence syndromu vyhoření - 10.05.2021

Čeština v úřední praxi - 07.05.2021

Principy vyjednávání s obtížnými lidmi aneb jak překonat nesouhlas - 28.04.2021

Odpovědnost úředních osob - 27.04.2021

Průvodce veřejnými zakázkami - Nastavení interního procesu zadavatele 2. část - 22.04.2021

Průvodce veřejnými zakázkami - Nastavení interního procesu zadavatele 1. část - 13.04.2021

Leadership a týmová spolupráce - 31.03.2021

Více informací o kurzech a možnost přihlásit se na ně viz náš web www.projekteso.cz v sekci ON-LINE KURZY.