31.08.2020

Připravované novinky z oblasti prezenčního vzdělávání

Škálu našich prezenčních kurzů neustále rozšiřujeme. Připomínáme, že naše kurzy poskytujeme zcela BEZPLATNĚ.

V blízké době se můžete těšit na kurzy na tato témata:

 • Správní řád od A do Z – Rozhodnutí
  • o Jedná se o další z cyklu kurzů věnovaných aplikaci správního řádu při výkonu vrchnostenské veřejné správy v podmínkách územních samosprávných celků. Je určen všem, kteří svou pracovní agendu vykonávají v režimu správního řádu, kteří se bezprostředně podílejí na výkonu pravomoci správního orgánu a kteří jsou podle vnitřních předpisů správního orgánu nebo na základě pověření vedoucím správního orgánu oprávněni k provádění úkonů správního orgánu.
 • Zákon o obcích (nejen) v kontextu hospodaření
  • o Kurz primárně cílí na úředníky, kteří připravují podklady k rozhodnutí příslušných orgánů obce, a na vedoucí úředníky, kteří tyto podklady kontrolují, a to se zaměřením na správné určení kompetentního orgánu. Je určen také úředníkům odborů investic a majetku a finančních odborů obecních úřadů. Užitečný může být také všem, kteří na obecních úřadech zajišťují výkon přenesené působnosti.
 • Úprava úředních písemností
  • o Vzdělávací program je určen všem, kteří v rámci své pracovní agendy vytvářejí a vyřizují úřední korespondenci, pracovníkům sekretariátů a obecně všem uživatelům textových procesorů. Cílem programu je sjednotit a zjednodušit vytváření písemností zavedením pravidel jejich úpravy podle platných norem. Nedílnou součástí výuky budou příklady z úřední praxe, na kterých si účastníci mohou procvičit všechna probíraná dílčí témata.

 

Připravované novinky z oblasti distančního vzdělávání

Stále pokračujeme také s e-learningovými kurzy, jejichž absolvování je započitatelné do plánu vzdělávání dle zákona č. 312/2020 Sb., o úřednících územních samosprávných celků . V blízké budoucnosti naší nabídku rozšíříme o další dvě nové oblasti a to konkrétně:

 

 • Správa místních poplatků
  • o Kurz je určen zejména správcům místních poplatků na obecních úřadech. V jeho rámci budou podrobně představeny jednotlivé místní poplatky a jejich konstrukční prvky. Budou zmíněny i problematické aspekty správní praxe a příklady možných řešení. To vše s důrazem na aktuální právní úpravu a významné novinky, které přinesla novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2020.
 • Střet zájmů ve veřejné správě – prakticky a v příkladech
  • o Cílovou skupinou tohoto vzdělávacího programu jsou jak úředníci, tak volení představitelé územních samosprávných celků. V jeho rámci budou účastníci seznámeni s právní úpravou problematiky střetu zájmů v zákoně o obcích, v zákoně o střetu zájmů, v zákoně o úřednících územních samosprávných celků a v dalších právních předpisech, a to s důrazem na její praktické aspekty v podmínkách územní samosprávy.

Pokud máte chuť naučit se něco nového, tak se stačí přihlásit do IT systému projektu ESO a získáte přístup ke všem námi nabízeným kurzům.