08.01.2021

Páteční matiné se správním řádem

Svaz měst a obcí ČR v rámci svého projektu „Efektivní správa obcí“ přichází se zcela novým formátem vzdělávacích akcí určených úředníkům územních samosprávných celků. Nabízíme možnost zdarma se účastnit cyklu webinářů věnovaných aplikaci správního řádu v podmínkách obcí. Webináře zaměřené na dílčí praktické aspekty výkonu správních činností budou probíhat jednou za 14 dní vždy v pátek od 9:00 do 11:00 hod., a to on-line.

Program webinářů:

  1. výklad k tématu
  2. praktické aspekty tématu
  3. odpovědi na otázky účastníků, diskuse k problematice

Prozatím jsou naplánovány termíny a témata na období leden – březen 2021. S realizací webinářů ale počítáme i v dalším období.

  1. ledna 2021: Vady řízení
  2. února 2021: Doručování
  3. února 2021: Správní řád a přestupky
  4. března 2021: Správní řád a stavební zákon
  5. března 2021: Aplikace správního řádu v oblasti školství

Další informace o webinářích a možnost přihlásit se na ně viz náš web www.projekteso.cz v sekci ON-LINE KURZY.