19.01.2021

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO STAROSTY, VEDOUCÍ ÚŘADŮ A VEDOUCÍ ÚŘEDNÍKY

Projekt ESO rozšiřuje svou nabídku o nový cyklus webinářů/workshopů určených primárně pro starosty, tajemníky obecních úřadů, vedoucí odborů nebo vedoucí oddělení obecních úřadů.  Obsahem jednotlivých webinářů/workshopů jsou především tato témata: efektivní profesní komunikace (zásady, techniky, procesy), řešení konfliktů, vyjednávání s prvky mediace, specifika on-line komunikace.

Výuka bude (pokud to aktuální situace umožní) probíhat částečně prezenčně, částečně on-line formou. Kromě výkladu se počítá také s řešením případových studií, tréninkem komunikačních a vyjednávacích technik či týmovými konzultacemi. Lektorkou vzdělávacího programu a autorkou souvisejících skript je PhDr. Iva Moravcová, psycholožka, certifikovaná mediátorka, soudní znalkyně pro psychologii práce, management a personalistiku.

 

Cyklus je rozdělen do 3 tematických částí, přičemž je možné volit z níže uvedených termínů webinářů/workshopu:

 

Specifika on-line komunikace, Vyjednávání s prvky mediace (6 hod.)

28. 01. 2021 - REGISTRACE

03. 02. 2021 - REGISTRACE

04. 02. 2021 - REGISTRACE

10. 02. 2021 - REGISTRACE

 

Týmové konzultace (4 hod.)

15. 04. 2021 – Registrace 03/2021

22. 04. 2021 – Registrace 03/2021

 

Trénink případových studií komunikačních a vyjednávacích technik v praxi (4 hod.)

28. 04. 2021 – Registrace 04/2021

04. 05. 2021 – Registrace 04/2021

06. 05. 2021 – Registrace 04/2021

13. 05. 2021 – Registrace 04/2021

18. 05. 2021 – Registrace 04/2021

20. 05. 2021 – Registrace 04/2021

 

Upozorňujeme, že jednotlivé části nabízeného cyklu webinářů/workshopů na sebe tematicky a obsahově navazují. Z tohoto důvodu doporučujeme absolvovat všechny jednotlivé části nabízeného cyklu.