08.04.2020

Projekt ESO stále pokračuje

Projekt ESO je stále v plném proudu a nepřetržitě pokračuje v tvorbě e-learningového vzdělávání, které je poskytováno zcela BEZPLATNĚ! Nabídka kurzů se stále rozrůstá, abychom Vám mohli alespoň částečně vynahradit absenci prezenčních kurzů. Máme velkou radost z Vaší pozitivní zpětné vazby, která nás motivuje být stále lepší i v této nelehké situaci.

Na našich webových stránkách www.projekteso.cz naleznete AKREDITOVANÉ e-learningové kurzy k problematice těchto oblastí:

  • Občanský zákoník a obce - základní modul
  • Občanský zákoník a obce - pokročilý modul
  • Zákon o obcích a předpisy související – základní modul
  • Zákon o obcích a předpisy související – pokročilý modul
  • Uzavírání smluv obce podle nového občanského zákoníku
  • Veřejné zakázky a odpovědné zadávání

Dále jsme rozšířili nabídku e-learningových kurzů o oblasti uvedené níže. Odkaz na tyto kurzy naleznete právě teď na našich webových stránkách www.projekteso.cz

  • Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách
  • Judikatura ke správnímu řádu v praxi obcí a krajů
  • Právní režim krizového řízení z hlediska obcí

Tyto kurzy však nemají prozatím akreditaci, na jejich získání však usilovně pracujeme.

 

Doufáme, že tato situace bude již brzy na námi a co nevidět se uvidíme na jednom z našich prezenčních kurzů. Naši lektoři se na Vás již moc těší.