17.02.2020

Pozvánka na seminář Právní a trestně právní odpovědnost volených osob

Svaz měst a obcí ČR vás srdečně zve na seminář „Právní a trestně právní odpovědnost volených osob“, který se uskuteční 26.2. 2020 od 9:00 hod. v budově Kongresového centra Praha. Lektorem bude Mgr. Bc. Pavel Málek, Ph.D., ředitel netrestního a analytického odboru Vrchního státního zastupitelství v Praze.

V rámci tohoto interaktivního semináře se mimo jiné seznámíte s obecným pojednáním o základech trestní odpovědnosti volených osob v rámci samosprávné působnosti, s obecnými kritérii pro správu cizího majetku ve smyslu občanského zákoníku – nároky na péči řádného hospodáře, bude probrána možnost či nemožnost zásahů do výkonu přenesené působnosti, východiska pro možnou trestní odpovědnost za jednání voleného člena samosprávy z pohledu orgánu činného v trestním řízení, a to vše s příklady z dřívější praxe včetně rozboru aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR.

Termín: 26.2. 2020 od 9:00 hod.

Místo: Budova Kongresového centra Praha, Velká zasedací místnost SMO ČR, vchod č. 9, 1. patro.

Adresa: 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4.

Lektor: Mgr. Bc. Pavel Málek, Ph.D., ředitel netrestního a analytického odboru Vrchního státního zastupitelství v Praze.

V případě zájmu o tento seminář je možné zaregistrovat se na

projekteso.cz/praha-26-02-2020.aspx