03.12.2020

On-line kurzy 2021

Současná situace bohužel stále příliš nepřeje klasickým prezenčním školením. Projekt ESO však nadále realizuje vzdělávací akce a chystá je pro vás taky na rok 2021. Na základě dosavadních dobrých zkušeností a kladných ohlasů vypisujeme na první 2 měsíce příštího roku pestrou škálu témat v on-line formě. Naše on-line kurzy jsou určeny voleným představitelům, úředníkům a dalším zaměstnancům měst a obcí.

Ministerstvo vnitra většinu našich akreditovaných vzdělávacích programů akreditovalo rovněž ve formě on-line kurzů. On-line kurz umožňuje současný přenos zvuku, obrazu a dat mezi účastníky na libovolnou vzdálenost v reálném čase (prostřednictvím kamery, mikrofonu a internetu). Lektor přednáší a používá prezentaci jako při prezenční formě vzdělávání. Účastníci mají možnost se v průběhu kurzu lektora dotazovat k danému tématu (obvykle v rámci veřejného chatu).

Na leden a únor 2021 chystáme on-line formou např. tato témata:

  • Projektové řízení (7. ledna + 14. ledna 2021)
  • Správní řád od A do Z – Doručování (12. ledna + 19. ledna 2021)
  • Řešení konfliktních situací s využitím asertivity (14. ledna + 15. ledna 2021)
  • Správa živnostenského podnikání pro pokročilé (19. ledna + 21. ledna 2021)
  • Agenda přestupků v podmínkách územních samosprávných celků (21. ledna + 28. ledna 2021)
  • Průvodce veřejnými zakázkami – Úvod do problematiky zadávání veřejných zakázek (2. února + 9. února 2021)
  • Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků (9. února + 18. února 2021)
  • Místní poplatky v praxi obcí: Zákon o místních poplatcích (11. února + 16. února 2021)

 

Aby byla zajištěna efektivita výuky, realizujeme většinu on-line kurzů ve dvou dopoledních blocích. Pro vydání osvědčení s akreditací je proto potřeba se přihlásit na oba výukové dny (a v plném rozsahu je absolvovat). Bližší informace o obsahu kurzů a možnost přihlásit se na ně viz náš web www.projekteso.cz, sekce ON-LINE KURZY.