25.09.2020

Kurzy v Pardubickém kraji ve druhém pololetí 2020

Na tomto místě vás postupně seznamujeme s nabídkou bezplatného akreditovaného vzdělávání v jednotlivých regionech České republiky v období říjen – prosinec 2020. Kurzů se mohou účastnit jak zaměstnanci (např. úředníci), tak volení představitelé měst a obcí. Dnes vám představíme kurzy, které plánujeme realizovat v Pardubickém kraji.

Kurzy (nejen) pro úředníky v Pardubickém kraji realizuje projekt ESO přímo v Pardubicích, a to s frekvencí jedenkrát měsíčně. Již od loňského roku zde úspěšně spolupracujeme s krajským úřadem, který pro klasickou prezenční výuku poskytuje svůj sál Jana Kašpara na Komenského náměstí. Na podzim zde chystáme tato témata:

  • Krizové řízení na úrovni obcí v praxi (13. října 2020)
  • Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků (19. listopadu 2020)
  • Úvod do práva pro neprávníky (3. prosince 2020)

Více informací o kurzech, jejich anotace a možnost přihlášení viz náš web www.projekteso.cz.