30.09.2020

Rozšířili jsme nabídku neakreditovaných e-learningových kurzů

Dovolujeme si Vás informovat, že jsme rozšířili nabídku neakreditovaných e-learningových kurzů na jejichž akreditaci usilovně pracujeme. Připomínáme, že naše kurzy jsou ZCELA BEZPLATNÉ a absolvovat je můžete odkudkoliv. Stačí jen čas a chuť dozvědět se něco nového.

V naší nabídce momentálně máme tyto kurzy:

  • Správa místních poplatků
  • Odpovědnost zastupitelů
  • Přestupkové řízení v podmínkách obce
  • Hospodaření s majetkem obce
  • Střet zájmů ve veřejné správě
  • Dotace a návratné finanční výpomoci poskytované územními samosprávnými celky
  • Zásahy obce do ekonomiky přípustnost podpor de minimis

Tyto kurzy naleznete v záložce E-LEARNING – NEAKREDITOVANÉ KURZY.

Veškerá nabídka bezplatných kurzů pro samosprávy naleznete na projekteso.cz