27.01.2021

Projekt ESO vydal publikaci Finanční řízení obcí

Publikace "Finanční řízení obcí", kterou pro vás připravil projekt ESO, může pomoci všem, kteří mají zájem získat ucelený přehled právního a ekonomického rámce o správě veřejných financí. Již nyní si publikaci můžete bezplatně stáhnout na webu Svazu.

Projekt Efektivní správa obcí Svazu měst a obcí ČR opět připravil bezplatnou publikace nejen pro zástupce samospráv. Podstatou a také cílem publikace „Finanční řízení obcí“ je poukázat na celkovou provázanost dílčích aspektů v rámci správy věcí veřejných s důrazem na zodpovědnou správu veřejných financí a zdrojů s přímou provazbou na smysluplné strategické plánování ve věcné rovině. Dále pak upozornit na okruh právních povinností, seznámit čtenáře se základními finančními dokumenty a naučit je všeobecné orientaci v systému účetních a finančních záznamů a průkazných dokladů.

Čtenář získá přehled o moderním pojetí řízení veřejných financí a bude schopen využít základní manažerské metody při nakládání s veřejnými prostředky v souladu se zásadami dobré praxe a práva občanů na dobrou správu.

Publikace je k dispozici také v tištěné podobě v omezeném množství 1500ks. Po předchozí domluvě je možné si ji vyzvednout na akcích Svazu a v kanceláři Svazu.