12.04.2022

Zástupci Svazu měst a obcí ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje podepsali MEMORANDUM o vzdělávání.

Díky uzavřené spolupráci bude projekt „Efektivní správa obcí“ připravovat pro krajský úřad širokou škálu vzdělávacích programů průběžného a manažerského vzdělávání.

Obce, města, ale i například krajské úřady poskytují služby v oblasti veřejné správy a snaží se je poskytovat co nejlépe. K tomu, aby naplnili svůj závazek v oblasti poskytování kvalitních služeb, je nezbytné zaměstnávat kvalifikované úředníky a k tomu přispívá projekt „Efektivní správa obcí“, který nabízí bezplatné vzdělávání pro všechny zaměstnance územních samosprávných celků. Toho si je vědom i Krajský úřad Středočeského kraje, který svým zaměstnancům umožní exkluzivní vzdělávání od projektu „Efektivní správa obcí“. Tato exkluzivní spolupráce je zajištěna na základě podepsaného MEMORANDA, o spolupráci při zajišťování vzdělávání úředníků a dalších zaměstnanců územních samosprávných celků.

MEMORANDUM bylo podepsáno 11.4.2022 předsedou Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) Františkem Luklem a ředitelem Krajského úřadu Janem Louškou.

Díky uzavřené spolupráci bude projekt „Efektivní správa obcí“ připravovat pro krajský úřad širokou škálu vzdělávacích programů průběžného a manažerského vzdělávání (totéž po vzájemné dohodě i úředníkům a dalším zaměstnancům úřadů územních samosprávných celků spadajících do Středočeského kraje) a na oplátku budou tyto připravené vzdělávací programy kapacitně naplňovány zaměstnanci krajského úřadu a dalšími úředníky a zaměstnanci úřadů samosprávných celků spadajících do Středočeského kraje.