25.01.2021

Poradna pro obce formou webinářů

„Poradnu pro obce“ mnozí z vás znají a využívají. Svaz měst a obcí ČR v rámci svého projektu „Efektivní správa obcí“ přichází s novinkou, která z aktivit a zkušeností této poradny vychází. Nabízíme možnost zdarma se účastnit webinářů, jejichž témata a obsah se odvíjejí z nejčastěji pokládaných nebo nejčastěji zobrazovaných dotazů, které „Poradna pro obce“ řeší. Aktuálně máme v harmonogramu vzdělávání 5 webinářů v průběhu února a března 2021.

Harmonogram webinářů „Poradny pro obce“:

TÉMA TERMÍN REGISTRACE
Obce a školství 12. 2. 2021

Detail kurzu (projektESO.cz)

Obce a stavební zákon 18. 2. 2021

Detail kurzu (projektESO.cz)

Obce a povinnost  poskytovat informace 17. 2. 2021

Detail kurzu (projektESO.cz)

Obce a veřejné zakázky 27. 2. 2021

Detail kurzu (projektESO.cz)

Obce a přestupky 16. 3. 2021

Detail kurzu (projektESO.cz)

Obsah webinářů „Poradny pro obce“:

Obce a školství:

 1. Ústavní vymezení školství a prameny práva (novinky ve školském zákoně)
 2. Jednotlivé instituty školského zákona (oblast společného vzdělávání, samostatná působnost obce v oblasti školství – obec jako zřizovatel)
 3. Rozhodování ředitelů škol a školských zařízení (přenesená působnost v oblasti školství)

Obce a stavební zákon:

 1. Územní plánování
 2. Stavební uzávěra
 3. Náhrady za změny v území

Obce a povinnost poskytovat informace:

 1. Věcná a osobní působnost zákona o svobodném přístupu k informacím (co jsou informace a kdo je musí poskytovat)
 2. Chráněné informace (co a za jakých podmínek poskytovat nelze)
 3. Procesní postup při vyřizování žádosti o informace
 4. Úhrada nákladů spojených s vyřízením žádosti o informace

Obce a veřejné zakázky:

 1. Obecná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek s důrazem na správné určení druhu veřejné zakázky a její předpokládané hodnoty (vč. koncesí)
 2. Veřejné zakázky malého rozsahu a nejzákladnější pravidla vyplývající ze zásad zadávání veřejných zakázek
 3. Vertikální spolupráce se zaměřením zejména na problematiku určení podílu činnosti prováděné při plnění úkolů svěřených ovládajícím veřejným zadavatelem

Obce a přestupky:

 1. Odpovědnost za přestupek, přestupkové řízení v prvním stupni a jeho nástrahy
 2. Obstrukční taktiky v rámci řízení o přestupku
 3. Aktuální judikatura v oblasti přestupků
 4. Aktuální problémy řešené Poradním sborem ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání