18.06.2021

Páteční rendez-vous s kontrolním řádem

Svaz měst a obcí v rámci svého projektu „Efektivní správa obcí“ (ESO) od podzimu rozjíždí novinkový cyklus webinářů věnovaných dílčím problémům aplikace kontrolního řádu v podmínkách obcí. Webináře budou probíhat ve vybraných pátečních termínech od 11:45 do 14:00 hod., a to on-line formou.

Jde o nový formát krátkých bezplatných vzdělávacích akcí určených úředníkům územních samosprávných celků. S ohledem na krátkou časovou dotaci nejsou akreditované.

Webináře cyklu „Páteční rendez-vous s kontrolním řádem“ jsou naplánovány až do konce roku 2021:

  • 8. října 2021 - Pojem kontroly a její zahájení
  • 12. listopadu 2021 - Osoby podílející se na kontrole, jejich práva a povinnosti
  • 26. listopadu 2021 - Protokol o kontrole a obrana proti kontrolním zjištěním
  • 10. prosince 2021 - Zákon o kontrole ve vazbě na kontrolní řád

Odborným garantem a lektorem cyklu je JUDr. Milan Cigánek, LL.M., právník Rady pro dohled nad veřejným auditem, akreditovaný lektor zaměřující se zejména na kontrolní postupy ve veřejné správě, správní řád a přestupkovou agendu. Případné dotazy a připomínky týkající se uvedeného cyklu směřujte na Mgr. Janu Malinovskou (malinovska@smocr.cz).

Na webináře je již možné se přihlásit prostřednictvím našeho webu www.projekteso.cz v sekci ON-LINE KURZY.