Školství

V této rubrice můžete najít články z oblasti vzdělávání či sportu a příslušnou legislativu, včetně metodických doporučení MŠMT, ČŠI nebo například Veřejné ochránkyně práv v oblasti vzdělávání. Nechybí nabídka vzdělávacích seminářů a konferencí z této oblasti.

Mgr. Tomáš Sobota

30.06.2021

Informace pro školy k prázdninovému režimu a začátku školního roku 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo aktuální informace pro školy k prázdninovému provozu a režimu začátku školního roku 2021/2022 včetně zvažovaných podmínek testování žáků se začátkem školního roku.

08.06.2021

Aktuální změny protiepidemických opatření od 8. 6. 2021

Od 8. června se sjednocují pravidla pro OTN (tj. prokázaní očkování - testování - prodělání nemoci). Ve většině krajů se ruší povinnost roušek ve školách během výuky a v zaměstnání (nejsou-li přítomny jiné osoby než spolupracovníci. Od 1. července se ruší povinnost testování v zaměstnání. Zvyšuje se také maximální počet osob na veřejných a soukromých akcích.

02.06.2021

Roušky ve třídách odporují zdravému rozumu. Do škol musí vyjíždět sanitky, říká Lukl

EDIT: Ode dneška již vyjma 3 krajů nemusí školáci roušky ve škole nosit.

01.06.2021

Zrušme už roušky ve školách během výuky

Svaz měst a obcí vyzývá ke zrušení povinnosti žáků nosit roušky během výuky. Předseda Svazu měst a obcí František Lukl odeslal v minulém týdnu premiérovi, ministrům zdravotnictví a školství dopis, ve kterém apeluje na zrušení této povinnosti. Po zlepšení epidemické situace už podle Svazu, který tuto otázku konzultoval s vedením obcí i škol, převládají negativa nepřetržitého zakrytí úst. Naším cílem není plošné zrušení roušek ve sdílených prostorách škol, ale alespoň v době výuky v uzavřeném třídním kolektivu.

25.05.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 31. KVĚTNA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o aktuálních podmínkách provozu škol a školských zařízení.

24.05.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 24. KVĚTNA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o aktuálních podmínkách provozu škol a školských zařízení.

18.05.2021

Aktuální informace k novele zákona o dětské skupině

Novela zákona o dětské skupině se nachází nyní ve třetím čtení PSP ČR.  Předpokládaná účinnost je k 1.7. 2021., nicméně finální schválení a datum účinnosti bude záležet na následujícím legislativním procesu. Zákonodárci si potřebu přejít na národní financování všeobecně uvědomují a akceptují ji, i když se názory na jiné parametry novely liší, což se odráží v uplatnění pozměňovacích návrhů.

14.05.2021

Máte v plánu vybudovat předškolní zařízení?

Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR realizuje dotazníkové šetření zaměřené na zjištění zájmu měst a obcí o budování kapacit předškolních zařízení, a to konkrétně dětských skupin – jeslí, a to v souvislosti s Národním plánem obnovy (NPO), ze kterého bude tato oblast podpořena.

12.05.2021

Informace k dodávkám testů do škol od 17.5.

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naleznete v příloze.

10.05.2021

Změny v rotační výuce v ZŠ

Od 17. května budou bez rotací fungovat 1. stupně ZŠ v celé ČR a 2. stupně v krajích Pardubickém, Plzeňském, Královéhradeckém, Karlovarském, Libereckém, Středočeském a v Praze. Od 24. května by pak měl fungovat 2. stupeň ZŠ bez rotací v celé ČR a obnoví se i teoretická výuka bez rotací na školách středních.

07.05.2021

Informace k finanční podpoře PCR testů ve školách ze státního rozpočtu

MŠMT vydalo pokyny k proplácení PCR testů ve školách.

06.05.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 10. KVĚTNA

Ve všech krajích se od 10. května otevřou mateřské školy bez roušek a testování, celé základní školy i se druhými stupni pak v režimu rotační výuky s podmínkou testů a roušek. Uvolní se také podmínky pro volnočasové aktivity a venkovní sport.

06.05.2021

Školy zakoupily přes 74 tisíc nových notebooků a tabletů, přes polovinu z nich půjčily dětem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo Zprávu z mimořádného šetření MŠMT k distanční výuce žáků v základním vzdělávání.

30.04.2021

INFORMACE PRO ŠKOLY K ZAJIŠTĚNÍ TESTŮ PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o postupu při centrálním zajištění testů v nadcházejícím období.

29.04.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Přinášíme aktuální informaci k provozu škol od 3. 5. 2021 zpracovanou na základě dnešního jednání vlády.

26.04.2021

Výzkum: přetížení a nedostatečná podpora obcí a jejich škol

Svaz se zapojil do realizace meziresortního akademického výzkumu, jehož cílem je získat informační podklad pro zvažovaná opatření pro podporu obcí a jejich škol. Rádi bychom Vás touto cestou požádali o vyplnění dotazníku.

26.04.2021

Metodika ČŠI pro podporu pohybových dovedností žáků

Distanční výuka značně omezila pohybové aktivity u mnoha dětí. Česká školní inspekce ve spolupráci s odborníky proto připravila inspirativní seznam pohybových aktivit pro žáky základních škol.

23.04.2021

Mateřské školy se otevřou 26. dubna ve třech krajích bez omezení

V Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji se v pondělí 26. dubna otevřou mateřské školy pro všechny ročníky, bez povinného testování a roušek. Vláda tak rozhodla na základě epidemiologické situaci v těchto krajích.

21.04.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství informuje o změně mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021.

16.04.2021

Dětským skupinám pomůže mimořádná dotace MPSV

Dětské skupiny musely v minulých měsících zápasit s poklesem plateb od rodičů a 1. března byly dokonce plošně uzavřeny. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto navrhlo mimořádný dotační titul pro poskytovatele služby dětských skupin, ze kterého bude možné hradit jak nájemné, tak i zvýšené náklady související s pandemií COVID-19 (například roušky, respirátory nebo dezinfekci). Vláda schválila 12. dubna alokaci na tyto dotace ve výši 74,2 milionu korun.

13.04.2021

Mimořádné opatření MZ

S účinností ode dne 19. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení. Více níže v článku.

10.04.2021

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o testování ve školách

Ministerstvo školství v posledních dnech zaznamenalo několik aktivit, které mají za cíl zpochybnit návrat do škol za podmínek testování či povinnosti dodržovat režimová opatření.

07.04.2021

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 vydalo řadu opatření, která najdete v přílohách článku níže.

04.04.2021

Informace k distribuci antigenních testů do škol

Přinášíme informace MŠMT související s připravovanou distribucí antigenních testů pro školy a školská zařízení.

29.03.2021

Hejtmani i města chtějí v Národním plánu obnovy peníze na cyklostezky

Hejtmani a města společně požadují vyčlenit na cyklodopravu alespoň 2,5 mld. Kč. Se svým požadavkem se Asociace krajů ČR obrátila na ministra Karla Havlíčka.

24.03.2021

Prioritní registrace očkování pro pracovníky ve školství skončí už v neděli 28. března

Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci škol se mohou nejpozději do neděle 28. března registrovat k přednostnímu očkování. Přihlásit by se měli i zájemci mimo prioritizované skupiny. Ministr školství žádá o součinnost ředitelů. K očkování se dosud přihlásilo téměř 180 000 pracovníků regionálního školství a více jak 86 500 z nich již dostalo alespoň první dávku.

18.03.2021

Doporučení MŠMT k distanční výuce a duševnímu zdraví

Distanční výuka je mimořádně psychicky náročná pro žáky i učitele. MŠMT představilo metodický materiál, který přináší základní informace a doporučení pro on-line výuku, individuální konzultace a péči o duševní zdraví. Najdete zde i tipy, jak se připravit na návrat žáků do škol, nebo odkazy na materiály, které můžete doporučit rodičům žáků.

18.03.2021

Dotace MŠMT do sportu v přehledné aplikaci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo mobilní aplikaci, která přináší detailní informace o sportovních dotacích sportovním organizacím v letech 2018-2020. Jedná se celkem o více než 18 tisíc dotací v celkové výši bezmála 18 miliard korun, které jsou v aplikaci rozděleny podle příjemců na přehledové mapě České republiky.

08.03.2021

Metodická doporučení k zápisům do MŠ a ZŠ

Blíží se období zápisů do mateřských a základních škol a s ohledem na aktuální vývoj pandemie lze předpokládat, že ani letos nebudou moci zápisy proběhnout způsobem, na jaký jsme byli dlouhou dobu před vypuknutím pandemie zvyklí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo metodické doporučení pro konání zápisů.

04.03.2021

MŠMT začíná testovat podobu středního článku podpory škol v regionech

Střední článek jako místo podpory v administrativní i pedagogické práci, koordinátor komunikace mezi školami a zřizovateli na straně jedné, ministerstvem školství, Českou školní inspekcí, Národním pedagogickým institutem a dalšími aktéry vzdělávání na straně druhé.

02.03.2021

Metodika k distanční výuce v mateřských školách

S uzavřením mateřských škol v důsledku vládních krizových opatření vyvstává pro školky povinnost zajistit pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, výuku distanční formou. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo za tímto účelem soubor metodických doporučení.

01.03.2021

Informace k provozu škol od 27. 2. do 21. 3. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o provozu škol a školských zařízení v následujících třech týdnech.

25.02.2021

Nová evidence skutečných majitelů

Poslanecká sněmovna schválila v lednu tohoto roku s účinností od 1. 6. 2021 nový zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů.

23.02.2021

Informace k očkování pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení proti COVID-19

Vláda České republiky rozhodla o prioritizaci pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení ve věci očkování proti onemocnění COVID-19 nad rámec schválené Strategie očkování proti COVID-19 v České republice a Metodického pokynu kampaně očkování. Očkování pedagogů a dalších zaměstnanců škol spolu s plánovaným screeningovým testováním může umožnit postupné otevírání škol.

14.02.2021

Aktuální informace k provozu škol

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. do 28. února 2021.

04.02.2021

Pilotní činnost středního článku podpory škol zahájena na Svitavsku

Ve středu 3. února proběhlo oficiální odstartování pilotního projektu „středního článku vzdělávání“ na území Svitavska. Pilotáž jednoho z klíčových opatření Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ tak bude probíhat v úzké spolupráci MŠMT se starostou Svitav a předsedou Školské komise Svazu města a obcí Mgr. Davidem Šimkem.

27.01.2021

MŠMT zveřejnilo rozpis přímých výdajů do školství na rok 2021 a upozorňuje na zvýšení normativů ONIV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo rozpis finančních prostředků státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2021.

25.01.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 25. LEDNA 2021

Vláda na svém jednání 22. 1. 2021 schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno po dobu trvání nouzového stavu, tedy nejméně do 14. 2. 2021.

18.01.2021

Ředitelky a ředitelé mateřských škol mají nárok na vyšší platovou třídu

Ředitelky a ředitele mateřských škol lze zařadit do 11. či 12. platové třídy jakožto „koordinační, projektové a programové pracovníky“ podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací, a to navzdory metodice MŠMT k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol.

12.01.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 11. DO 22. LEDNA 2021

Vláda na svém jednání 7. 1. 2021 schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

03.12.2020

Informace k testování učitelů od 4. prosince

Všichni pedagogičtí pracovníci se mohou od 4. do 18. prosince nechat bezplatně otestovat na přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2.

03.12.2020

Informace k provozu škol od 7. prosince 2020

Provoz škol se mění od 7. prosince. Opatření mají odpovídat 3. stupni protiepidemického systému PES.

12.11.2020

První a druhé třídy ZŠ nastupují 18. 11. zpátky do školy

Ministr školství Robert Plaga oznámil včera ve sněmovně znovuotevření základních škol pro 1. a 2. třídy prvního stupně a speciálních škol (tzn. školská zařízení podle § 16 odst. 9 školského zákona). Umožněny by měly být také individuální konzultace 1 žák – 1 pedagog.

08.11.2020

Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga informoval dopisem předsedu Svazu Františka Lukla o schválení Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+. Vláda dokument schválila bez výhrad v pondělí 19. října 2020.

30.10.2020

Prodloužení funkčního období členů školské rady

V reakci na současnou situaci ve školství rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR s účinností k 29. 10. 2020 o plošném prodloužení funkčního období členů školských rad v případech, kdy by funkční období končilo v průběhu nouzového stavu.

24.10.2020

Distanční výuka - stravenky pro pedagogy

Ministerstvo financí zveřejnilo na svém webu informaci k poskytování stravenek pedagogům v době nařízeného distančního vzdělávání.

13.10.2020

Uzavření všech škol od 14. října

Vláda přijala s účinností od středy 14. října další opatření razantně omezující provoz škol a dalších školských zařízení. Uzavřeny budou školy ve všech stupních vzdělávání vyjma mateřských škol.

09.10.2020

Krizová opatření k provozu škol

Vláda ČR přijala s účinností od 12. do 25. října další krizová opatření k provozu škol a školských zařízení. Po nařízeních jednotlivých krajských hygienických stanic ze začátku tohoto týdne jde nyní o celostátní plošná nařízení.

07.10.2020

Zaměstnanci škol obdrží od vlády respirátory

Vláda dne 5. 10. schválila poskytnutí až 2.900.000 kusů respirátorů typu FFP2 ze zásob Ministerstva vnitra pro potřebu pedagogických a nepedagogických pracovníků. Distribucí ochranných pomůcek byl pověřen Hasičský záchranný sbor (v součinnosti s ministerstvem vnitra, ministerstvem školství a s hejtmany). Jednotlivé mateřské, základní a střední školy by měly dostat ochranné pomůcky dle počtu pedagogických i nepedagogických zaměstnanců.

25.09.2020

MŠMT přispěje na nákup IT techniky i víceletým gymnáziím

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozšířilo finanční podporu na nákup IT vybavení pro zajištění distanční výuky i na nižší stupně víceletých gymnázií. Již v srpnu ministerstvo rozhodlo o mimořádném příspěvku zřizovatelům základních škol na pořízení IT vybavení. Každé škole bude navýšen příspěvek na ostatní neinvestiční výdaje o částku 20 tisíc na jednoho učitele. Tato podpora ale opomíjela nižší stupně víceletých gymnázií zřizované, stejně jako střední školy, krajskou samosprávou, avšak odpovídající třídám základních škol. Víceletá gymnázia budou dostávat peníze podle počtu tříd nižších stupňů.

25.09.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dnes aktualizovanou metodiku k distanční výuce

Spolu s tím ministerstvo zveřejnilo také např. vzor smlouvy o výpůjčce, na základě které mohou školy zapůjčit potřebné IT vybavení rodičům. Má to však háček. V článku se i dozvíte, že se zavedením online výuky mohou školám bezplatně pomoci i neziskové projekty.

17.09.2020

Jak na nákupy notebooků do škol

Podoba výuky bude opět směřovat více k distanční formě. Připravili jsme pro školy a jejich zřizovatele krátké doporučení, jak postupovat při nákupu IT vybavení pro učitele tak, aby je získali rychle a bez složité administrativy.

07.09.2020

Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vydalo 4. 9. Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19. Metodika konkretizuje postupy při zjištění nákazy u žáků či pedagogů a dalších zaměstnanců škol.

18.08.2020

Nákup ICT vybavení do škol rychle a bez složité administrativy

Za účasti Svazu měst a obcí ČR se podařilo vyjednat podmínky pro poskytnutí finančních prostředků na nákup ICT vybavení do škol tak, aby je školy získaly rychle a bez složité administrativy.

18.08.2020

Manuál k provozu škol od září 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky. Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu.

14.08.2020

Novela školského zákona upraví distanční výuku

Ačkoliv na drtivé většině škol probíhala na jaře tohoto roku v důsledku uzavření škol výuka distanční formou, tento způsob výuky nemá na základních školách přes všechny metodiky MŠMT oporu ve školském zákoně. Ten umožňuje distanční či kombinovanou formu výuky jen ve středním a vyšším odborném školství, nikoliv však na základních školách, kde jako nutnou podmínku výuky vyžaduje zákon osobní přítomnost žáků. Povinnost prezenční výuky samozřejmě nebyla ani doteď bez výjimek. Školský zákon zná již nyní možnost individuálního vzdělávání odůvodněného v individuálních případech speciálními vzdělávacími potřebami či mimořádným nadáním žáka. Takový postup ale logicky není aplikovatelný kolektivně a nelze v něm hledat oporu pro zavádění plošných opatření.

29.07.2020

Dětské skupiny nebo jesle?

Předškolní péče o ty nejmladší děti změní podobu. Vláda schválila novelu zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Dětské skupiny tak budou mít nové označení „jesle“. Novela by měla začít platit od 1. července 2021. Požádali jsme o vyjádření člena Školské komise Svazu měst a obcí ČR a starostu obce Psáry Milana Váchu:
"Avizovaná změna se dotkne všech, kteří poskytují služby ve stávajícím režimu dětských skupin. Většina poskytovatelů bude muset měnit nejenom názvy, ale také stanovy, pojistné smlouvy atd., aby byl splněn požadavek upraveného zákona. Osobně se nedomnívám, že je terminologická změna z dnes fungujících „dětských skupin“ na „jesle“ tak důležitou a vyváží čas a energii spojenou nutnou byrokracií.  Dětské skupiny si za poměrně krátkou dobu své existence vybudovaly mezi rodiči dobré jméno, na kterém je vhodné konzistentně stavět. Nikoli jeho rušením zvyšovat nejistotu rodičů a nepředvídatelnost systému rodinné politiky."

07.07.2020

Dotace pro obce v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo dotace pro obce v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Díky téměř 500 milionům korun vzniknou v obcích nová školní hřiště, veřejná sportoviště, dětská hřiště nebo například budou rekonstruovány prostory pro venkovské prodejny.

16.06.2020

DISKUZNÍ PANEL KE STŘEDNÍMU ČLÁNKU VZDĚLÁVÁNÍ

David Šimek, předseda Školské komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starosta města Svitavy se dne 15. 6. zúčastnil v kampusu Hybernská diskusního panelu vybraných zástupců klíčových aktérů regionálního školství (MŠMT, NS MAS, SMOČR, SMSČR a Asociace ředitelů ZŠ) na téma: Jak by mohl efektivně fungovat střední článek vedení regionálního školství?

09.06.2020

150 milionů korun na sportovní infrastrukturu ve vlastnictví obcí

Od dnešního dne mohou obce žádat o peníze na rekonstrukce a vybudování sportovišť nebo multifunkčních hal. Mohou tak využít dotace z nového dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj a zajistit kvalitní zázemí pro sportovní organizace a spolky. Žádosti lze podávat až do 28. srpna 2020.

18.05.2020

Informace MŠMT – zaměstnanci školy s rizikovým faktorem

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejnilo informace k právnímu režimu zaměstnanců školy při jejich nepřítomnosti v práci do konce školního roku 2019/2020, patří-li sám zaměstnanec nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, mezi osoby s tzv. rizikovými faktory stanovenými Ministerstvem zdravotnictví.

04.05.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dne 2. května 2020 Manuál pro mateřské školy, pro školy základní, pro školy střední a konzervatoře.

29.04.2020

MŠMT vydalo vyhlášku k hodnocení druhého pololetí 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru.

06.04.2020

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

06.04.2020

MŠMT doporučuje omezit činnosti vyžadující přítomnost pedagogických pracovníků

Jak budou pracovat poradny ohledně vydávání podpůrných opatření, která jsou nezbytná pro nový školní rok 2020 - 2021, tak aby školy mohly požádat o tato podpůrná opatření kraj a měly tuto informaci v předstihu před začátkem školního roku, aby např. pozici asistenta pedagoga mohly personálně zajistit.

28.02.2020

Více peněz do sportu na obcích

Národní sportovní agentura (NSA) má na starosti podporu a rozvoj sportu u nás. SMO ČR byl a bude u toho!
NSA dnes zahájila v Brně sérii roadshow, při které chce seznámit sportovní kluby s možnostmi podpory sportovních aktivit a investic do sportovních zařízení.
Členem vrcholného orgánu agentury - Národní rady pro sport - je také předseda Svazu měst a obcí ČR, František Lukl. Na první velké akci agentury nechyběl.
Bude se zasazovat a dohlížet na to, aby se finanční podpora dostala především na úroveň obcí a měst, tam kde každý sportovec začíná, tam kde jsou peníze na sport nejvíce potřeba.

06.01.2020

Změny ve financování nepedagogických pracovníků od 1. ledna 2020

Ve financování nepedagogických pracovníků od 1. ledna 2020 dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dojde k pouze jediné podstatné změně. Nově bude MŠMT rozepisovat objem finančních prostředků na platy nepedagogických pracovníků vykonávajících činnost přímo navázanou na vzdělávací činnost školy prostřednictvím normativu na každou jednotlivou školu.

05.12.2019

Informace o dotaci na sportovní infrastrukturu

Ministerstvo pro místní rozvoj sdělilo, že na rok 2020 bude na přelomu listopadu a prosince vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace na podporu obnovy sportovní infrastruktury pro obce a města do 3000 obyvatel a do 10000 obyvatel.

25.11.2019

Aktuální materiál MŠMT pro obce a města k reformě financování regionálního školství

Ministerstvo školství zaslalo metodický materiál pro obce a města k reformě financování regionálního školství.

13.11.2019

Navýšení alokace výzev IROP

na podporu základních škol, deinstitucionalizace sociálních služeb, sociálního bydlení a infrastruktury pro předškolní vzdělávání

04.11.2019

ANKETA Jak jste spokojeni s nabídkou akreditovaných kurzů pro vaše zaměstnance

Institut pro veřejnou správu Praha připravil pro územně samosprávné celky dotazníkový průzkum potřeb v oblasti vzdělávání. Dotazníky jsou zaměřeny na zjištění vzdělávacích potřeb územních samosprávných celků ve vztahu k Institutu a budou distribuovány obcím II. a III. typu.

10.07.2019

Plány rozvoje sportu povinné pro všechny obce

Od 1. července 2018 mají obce povinnost v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., novely zákona o podpoře sportu. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce, a to i přes mnohý odpor, včetně Svazu.

24.05.2019

Seminář Bezpečné klima ve školách a šikana

Na semináři s názvem Bezpečné klima na školách a šikana pořádaný Výborem pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovy v Poslanecké sněmovny dne 21. května 2019 vystoupili zástupci z Nejvyššího státního zastupitelství, České školní inspekce, základních škol, řad studentů, vysokých škol, Národního

25.03.2019

Revize výzvy IROP č. 86 - dřívější uzavření průběžné výzvy „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“

ŘO IROP oznamuje dne 22. března 2019 revizi textu výzvy IROP č. 86 „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“. V souladu s kapitolou 2.3 Obecných pravidel dochází k dřívějšímu uzavření průběžné výzvy z důvodu naplnění alokace výzvy.

04.03.2019

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2019

Zveme Vás na konferenci BEZPEČNÁ ŠKOLA 2019, která se uskuteční dne 23. 5. 2019 v Národní technické budově v Praze 6 - Dejvicích. Pro náš Svaz je bezpečí velkou prioritou, a pokud se nachází v odvětví školství, neváháme se propojit s projekty, které se této problematice intenzivně věnují.

01.03.2019

Aktuality z jednání s MŠMT ohledně Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023

V Národním institutu pro další vzdělávání proběhlo jednání v pátek 15. února ohledně vypořádání připomínek k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023, které probíhalo za účasti náměstka ministra školství pro řízení sekce vzdělávání Mgr. Václava Pícla. Svaz uplatnil

14.02.2019

Svazu měst a obcí České republiky se podařilo zabránit omezení pravomoci zřizovatelů v konkursních řízeních na ředitele škol

Na základě připomínek Svazu měst a obcí České republiky se podařilo v rámci meziresortního připomínkového řízení zamezit novele konkursní vyhlášky, která by omezila pravomoci zřizovatelů v konkursních řízeních na ředitele škol, a napříště by stanovení pořadí uchazečů konkursních komisí bylo pro zřizovatele závazné.

05.02.2019

Dotazník na kapacity mateřských škol

V pátek 1. února 2019 byl rozeslán členům dotazník na kapacitu mateřských škol. Termín pro vyplnění dotazníku je 15. února 2019 na adrese: https://goo.gl/forms/unvgavIaOoNBhRcc2 . Aby bylo možné vyjednat státní finanční podporu pro zvyšování kapacit MŠ, potřebuje MŠMT ale co nejvíce konkrétních dat z regionů

19.12.2018

Zápis do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

Obce a kraje žádající o dotaci na sportovní infrastrukturu by se dle výkladu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy měly v termínu do 31. 12. 2018 zapsat do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Vysvětlujeme povinnost žadatele a zájemce o tuto podporu.

24.10.2018

Výzvy MMR – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. a výzvu č. 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. Podpora může být poskytnuta na vznik či zvýšení kapacity infrastruktury MŠ. Žádosti jsou přijímány do konce října.

15.10.2018

Kde jsou lidé nejvíc pyšní na svou školku či školu? V Sokolově a v Chyňavě

PRAHA, 15. října 2018 - ŠKOL(K)A JINAK. Tak se jmenuje celostátní soutěž Svazu měst a obcí ČR. Do druhého ročníku se zapojila vzdělávací zařízení z celé republiky. Vitězi se staly MŠ Sokolov, Alšova 1746 za aktivní a nápadité zapojení rodičů do činnosti mateřské školy a ZŠ a MŠ Chyňava za příkladnou spoluprací starších žáků s mladšími.

11.10.2018

Výzva MŠMT k podávání žádostí o neinvestiční dotace na podporu sportu mládeže

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu MŮJ KLUB 2019 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot. Žádosti jsou přijímány do 31. října 2018.

08.10.2018

Známe vítěze soutěže Škol(k)a jinak

Ve čtvrtek 4. října 2018 proběhl v Zeleném salonku Senátu seminář Škol(k)a jinak, kde byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže "Škol(k)a jinak", kterou již podruhé uspořádal Svaz měst a obcí ČR. Nad soutěží převzal záštitu místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek.

30.08.2018

MMR vyslyšelo potřebu starostů na prodloužení realizace projektů v IROPu

 Podat žádost o dotaci není složitý krok. Mnohem složitější je administrace projektu a především jeho změn. Problém nemusí vždy stát na straně žadatelů, jako je tomu v případě veřejných soutěží, do kterých se nepřihlásí žádný zájemce. Svaz měst a obcí České republiky upozornil na ztížené podmínky starostů měst a obcí ve výzvě č. 46 a č. 47 IROP, infrastruktura základních škol.

23.08.2018

Zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti do mateřských škol

Ve Sbírce zákonů dne 16. srpna 2018 byla zveřejněna novela školského zákona, kterou dochází ke zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti do mateřských škol a posunutí přechodného ustanovení, které stanoví, do kdy se ještě používají dosavadní pravidla pro financování škol, o jeden rok do 31. 12. 2019.

24.07.2018

Senát schválil zrušení povinnosti zajistit místa pro dvouleté děti v mateřských školách

Ve čtvrtek schválil Senát poslanecký návrh novely školského zákona, který mimo jiné ruší povinnost přijímat dvouleté děti od 1. září 2020 do mateřských škol.Svaz děkuje všem poslankyním a poslancům, senátorkám a senátorům za podporu tohoto poslaneckého návrhu, protože před zavedením povinnosti přijímat dvouleté děti do mateřských škol nebyl obcím a městům garantován dostatek finančních prostředků na investiční a provozní výdaje.

04.07.2018

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

27.06.2018

Novela školského zákona se bude projednávat ve třetím čtení

Požádali jsme v úterý všechny poslance o podporu pozměňovacího návrhu k novele školského zákona. Svaz podporuje návrh na zrušení povinnosti obcí a měst zajistit pro dvouleté děti místa v mateřských školách od 1. září 2020, a to s ohledem na Priority Svazu i nutnost dořešit nedostatek finančních prostředků na investiční a provozní výdaje. Dále je nutné vyřešit požadavky na vzdělávání dětí do 2 let a nedostatečného naplnění personálních kapacit v mateřských školách.

25.06.2018

Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

20.06.2018

Evropský týden sportu

Evropský týden sportu Již za necelé čtyři měsíce proběhne další ročník Evropského týdne sportu. Letošním cílem je veřejnosti ukázat, proč je důležité najít si čas na pravidelný pohyb. I Vy se můžete přihlásit tohoto celoevropského projektu a motivovat své okolí ke sportování. Zapojit se může každý, kdo v období od 23

18.06.2018

Rekonstrukce škol

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, jistě jste v poslední době zaznamenali zprávy o nevyhovující kvalitě vnitřního prostředí ve školách. Průběžná měření prováděná Státním zdravotním ústavem a dalšími organizacemi jako například Českou radou pro šetrné budovy ukázala, že podmínky, ve kterých

14.06.2018

Chystané dotační výzvy IROP pro školy

Upozorňujeme, že se připravuje vyhlášení výzev z Integrovaného regionálního operačního programu týkajících se školství! Zároveň informujeme, že právě došlo k navýšení alokací výzev (č.46 a 47) na podporu rozvoje infrastruktury základních škol o více jak 1,3 mld. Kč (EFRR).

13.06.2018

Aktuálně k financování regionálního školství a garanci míst v MŠ

Svaz měst a obcí ČR požaduje spuštění reformy financování regionálního školství v co nejkratším termínu a zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách Svaz na jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou konaném dne 12. června 2018 uplatnil požadavek, aby reforma

12.06.2018

Cvičení se Sokolem pro předškolní děti

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – tak se jmenuje projekt České obce sokolské, který je realizován pod záštitou Svazu měst a obcí ČR a MŠMT, který je zaměřený na motivaci k pohybu u předškolních dětí přímo v jejich mateřské školce nebo jiném volnočasovém zařízení. Třetí ročník projektu, do kterého nyní probíhá registrace, je připraven ke startu od začátku školního roku 2018/2019.

11.06.2018

Vzorové dokumenty pro školy a školky

Zveřejňujeme jako pomůcku vzorové dokumenty pro školy a školská zařízení (školky) a další pomocné dokumenty pro určení právního titulu a účelu zpracování osobních údajů ve školách a školkách.

29.05.2018

Svaz odmítá odložení reformy financování regionálního školství

Svaz měst a obcí ČR včera na jednání ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu na veřejném slyšení k projednání petice „Za kvalitní podmínky ve vzdělávání“ hájil kvalitní podmínky pro vzdělávání. Svaz trval na svém požadavku, aby byl nastaven stabilní finanční

25.05.2018

Aktuálně z jednání: stavební úřady a výzvy na školky

Místopředseda Svazu Vlastimil Picek dnes jednal s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou o problematice přetížení trojkových obcí závaznými stanovisky o souladu stavebních záměrů s územními plány a o výzvách č. 46 a 47 IROP – Infrastruktura základních škol.

17.05.2018

Školky a školy poměří síly ve speciální soutěži. Dají lidem vědět, co dělají jinak

Má vaše škola či/a školka jiný, unikátní, přístup ke vzdělávání? Jste pyšní na projekty pro děti a žáky, které se vám podařily, a chcete se o ně podělit s jinými vzdělávacími zařízeními? Máte jedinečnou šanci - díky Svazu měst a obcí ČR. Přihlaste vaši školu či/a školku do soutěže Škol(k)a JINAK 2018. V přihlášce do tradičního klání stačí uvést stručné informace o vašem zařízení, přiložit jednu fotografii a potom už jen čekat, nebo - lépe - motivovat vaši sociální bublinu k tomu, aby vám dala hlas kliknutím na facebookovém profilu Svazu měst a obcí ČR na adrese: www.facebook.com/smocr1.

26.04.2018

Škol(k)a JINAK 2018

Škol(k)a jinak je soutěž pro školky a školy, které zřizuje obec či město. Akce má inspirovat ostatní a ukázat, co právě u vás ve školce či škole děláte jinak. Přihlášky posílejte od 7. do 25. května 2018.