25.09.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dnes aktualizovanou metodiku k distanční výuce

Spolu s tím ministerstvo zveřejnilo také např. vzor smlouvy o výpůjčce, na základě které mohou školy zapůjčit potřebné IT vybavení rodičům. Má to však háček. V článku se i dozvíte, že se zavedením online výuky mohou školám bezplatně pomoci i neziskové projekty.

Metodiku naleznete na jednotmém portálu o vzdělávání: www.edu.cz/metodika-pro-vzdelavani-distancnim-zpusobem

Spolu s tím ministerstvo zveřejnilo také např. vzor smlouvy o výpůjčce, na základě které mohou školy zapůjčit potřebné IT vybavení rodičům. Prostředky na IT vybavení však MŠMT vyhradilo dle počtu učitelů především na technické vybavení pedagogických sborů. K vyplacení tohoto mimořádného příspěvku do kapitoly ostatních neinvestičních výdajů by mělo proběhnout v průběhu října. Pro urychlení tohoto procesu doporučil Svaz zřizovatelům nákup IT vybavení předfinancovat.

Se zavedením online výuky pomáhá školám bezplatně např. projekt Učíme online, do kterého se od března zapojilo již přes 400 škol.

Užitečné návody najdou ředitelé a učitelé také na portálu Národního pedagogického institutu nadalku.msmt.cz/ nebo projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů).

Mgr. Bc. Martin Pikous