24.05.2019

Seminář Bezpečné klima ve školách a šikana

Na semináři s názvem Bezpečné klima na školách a šikana pořádaný Výborem pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovy v Poslanecké sněmovny dne 21. května 2019 vystoupili zástupci z Nejvyššího státního zastupitelství, České školní inspekce, základních škol, řad studentů, vysokých škol, Národního

Na semináři s názvem Bezpečné klima na školách a šikana pořádaný Výborem pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovy v Poslanecké sněmovny dne 21. května 2019 vystoupili zástupci z Nejvyššího státního zastupitelství, České školní inspekce, základních škol, řad studentů, vysokých škol, Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu dalšího vzdělávání, školský ombudsman a školské odbory. Zástupci Svazu se také zúčastnili diskuse. Na jednání se řešily možnosti řešení šikany ve škole v rámci legislativní úpravy a návrhy na úpravu (např. možnost trestání šikany). Dále se řešila výše úvazků metodiků preventistů na školách. Byla zmíněna i nedostatečná koordinace mezi jednotlivými resorty: Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Byla zmíněna i potřeba metodického doporučení, jak postupovat v krizových situacích ve škole. Paní poslankyně Mgr. Kateřina Valachová sdělila, že Výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovy Poslanecké sněmovny se bude problémem šikany ve školách zabývat. Závěrem byl promítán film natočený studenty o šikaně s názvem Věř mi, který by měl působit na další žáky a studenty v oblasti prevence šikany.

Zpracovala: Mgr. Michaela Papírníková Jurečková