26.08.2021

Vyjádření MŠMT k právním otázkám provozu škol v novém školním roce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyjádření k některým otázkám ohledně opatření provázejících začátek školního roku a přítomnosti dětí ve školách. Materiál může pomoci ředitelům škol a představitelům obcí v argumentaci ohledně platných mimořádných opatření.

Kompletní dokument naleznete v příloze. Základní informace o podmínkách provozu škol najdete v metodice MŠMT k provozu škol ve školním roce 2021/2022
Odpovědi na nejčastější otázky k testování ve školách naleznete na webu edu.cz zde.

Upozorňujeme také na nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle kterého nelze za uplatňování opatření žalovat školy, ačkoliv tímto některé skupiny rodičů hrozí.  

V případě nesouhlasu s protiepidemickými opatřeními lze podle pandemického zákona (§ 13 zákona č. 94/2021 Sb.) podat návrh Nejvyššímu správnímu soudu na zrušení opatření. Nejvyšší správní soud již dříve potvrdíl aktivní legitimaci škol a obcí jako jejich zřizovatelů k podání návrhu na zrušení mimořádných opatření podle tohoto zákona. Soudní řízení je pak samozřejmě jen jednou z cest ke změně protiepidemických opatření. Svaz měst a obcí samozřejmě průběžně reaguje na tato opatření a v případě potřeby a zpětné vazby z území apeluje na vládu a příslušná ministerstva. Začátkem června tohoto roku se tak např. podařilo zrušit povinnost roušek ve školách. Pozorně sledujeme i návrhy nových opatření pro začátek nadcházejícího školního roku. 

Mgr. Martin Pikous Legislativní a právní sekce Kanceláře SMO ČR