17.08.2021

INFORMACE PRO ŠKOLY K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dne 17. 8. 2021 nové informace pro školy k začátku školního roku.

V přílohách najdete tyto informace:

Informaci k podzimnímu termínu maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií

Metodiku ke vzdělávání cizinců MŠ a ZŠ

Manuál k provozu škol a školských zařízení

Průvodní informaci k začátku školního roku

Informaci o třídnickém příplatku

Zdroj: MŠMT