Ostatní

V rubrice ostatní naleznete informace o aktuálně konaných seminářích a konferencích týkajících se školství.

06.02.2023

Výzva Bezpečně do školy 2023

Další ročník programu Bezpečné cesty do školy je otevřený. Do 24. února se mohou hlásit všechny mateřské, základní a střední školy se sídlem v Praze.

02.12.2022

Doporučený postup ředitelů škol při šetření a vyřizování stížností a podnětů

Česká školní inspekce připravila metodický dokument, jehož cílem je pomoci ředitelům škol a školských zařízení při šetření a vyřizování stížností a podnětů, které dostávají od žáků, jejich zákonných zástupců či jiných osob. Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na úrovni školy vytváří prostor věnovat více času jejímu rozvoji a zvyšování kvality vzdělávání na jedné straně, a zároveň snižuje riziko podání stížnosti České školní inspekci na straně druhé. Prošetřování stížnosti ze strany České školní inspekce pak představuje velkou zátěž pro všechny dotčené aktéry, a je tedy evidentní, že je vhodné přijímat taková opatření, která povedou k úspěšnému vyřešení situace již v samotném počátku, tedy na úrovni školy.

01.08.2022

Dotační výzvy MŠMT na provoz adaptačních skupin pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny v období září - prosinec 2022

Výzva Adaptační skupiny pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny 2022 září - prosinec 2022 bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 18 let migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR. Adaptační skupiny jsou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem.

28.02.2022

Doporučení pro školy, jak informovat děti o válce na Ukrajině

MŠMT v reakci na válečný konflikt apeluje na žáky, studenty, ale i pedagožky a pedagogy, že slovní či fyzické útoky, šikana nebo snad lynčování kohokoliv za příslušnost k národnosti do škol nepatří. MŠMT přidává také několik doporučení pro práci se školními kolektivy ve vztahu ruské agrese vůči Ukrajině a kontakty na odborníky, kteří mohou pomoci.

31.01.2022

Informace MŠMT ke změnám v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022 pro školy a školská zařízení

Následující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy shrnuje změny platné pro školy a školská zařízení od 3. 1. 2022: základní změny v testování (včetně nových pravidel), jak reagovat při pozitivním antigením testu dítěte či žáka, nový způsob předávání údajů o pozitivních AG testech, informace o dodávce testů na začátku ledna 2022 a mimořádné šetření COVID 6.

31.12.2021

Informace MŠMT k navýšení platových tarifů pedagogických pracovníků od 1. 1. 2022 a k financování v podmínkách rozpočtového provizoria pro školy a školská zařízení

Následující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy shrnuje změny schválené vládou ČR dne 29. prosince 2021 o navýšení platových tarifů pedagogů od 1. 1. 2022 a vlivy hospodaření státu v rozpočtovém provizoriu v roce 2022 na školy a školská zařízení.

15.12.2021

Testovat ve školách lze nově jakýkoliv den v týdnu

Od 14.12. je možné realizovat testování ve školách jakýkoliv vyučovací den v týdnu. Podařilo se schválit změnu mimořádného opatření k testování ve školách, takže nově testování nemusí probíhat již jen v pondělí. Důležité je dodržet frekvenci 1x za 7 dnů.

14.12.2021

Nová metodika MŠMT pro zřizovatele škol

Nová metodika MŠMT pro zřizovatele škol se primárně zabývá možnostmi převodu činnosti školy z příspěvkové organizace na formu školské právnické osoby. Nad rámec tohoto tématu se metodika věnuje komplexně problematice zřizovatelských kompetencí a povinností zřizovatelů škol.

01.12.2021

Všechny konkurzy na ředitele škol na jednom webu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo centrální rejstřík vyhlášených konkurzů na ředitele škol a školských zařízení zřizovaných veřejnými zřizovateli. Data jsou propojena s databází ČŠI a pravidelně aktualizována.

15.11.2021

Covid ve školách – kdo o čem rozhoduje?

Kdo nařizuje protiepidemická nařízení? A kdo nařizuje karanténu? Za co je odpovědná škola či krajská hygienická stanice a za co rodiče? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo stručný a přehledný materiál pro školy s vyjasněním kompetencí pro lepší organizaci provozu škol i k usnadnění komunikace s rodiči.

15.11.2021

Uzavření škol když hygiena nespolupracuje

Krajské hygienické stanice aktuálně často odmítají uzavírat i velmi výrazně covidem zasažené školy. Školy se pak dostávají do situace, kdy nejsou schopny zajistit provoz, ale zároveň nemohou zavřít. Pokud škola vyčerpala ředitelské volno a KHS odmítla zařízení uzavřít, nabízí MŠMT ředitelům jako krizové řešení možnost požádat o změnu organizace školní roku.

12.11.2021

Plošné testování ve školách proběhne 22. a 22. listopadu

vláda ČR dnes schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého plyne povinnost realizovat ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 na celém území ČR testování dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol a žáků základních škol, středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání na onemocnění covid-19.

08.11.2021

Jaké digitální pomůcky lze hradit ze státního rozpočtu?

S technologickými inovacemi ve školství se čím dál častěji objevují otázky, jakých forem může v digitálním věku nabývat učební pomůcka. MŠMT vydalo metodické stanovisko k výkladu pojmu „digitální učební pomůcka“, a to z pohledu § 160 školského zákona, tedy jaký hardware či software je možné hradit ze státního rozpočtu. Stanovisko je také klíčové ve vztahu k finančním prostředkům pro školy, ze kterých budou moci pořizovat digitální zařízení v rámci Národního plánu obnovy. V roce 2022 budou tyto prostředku činit cca 1,4 mld. Kč. Účel využití těchto prostředků bude v souladu s předkládaným stanoviskem.

30.09.2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 30.9.2021

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu, platí s účinností od 30. září 2021 následující:

10.08.2021

Náklady na provoz základních a středních škol v odlehlých a venkovských oblastech budou růst, do budoucna je třeba vytvářet školní klastry, říká nová studie OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v červnu představila novou studii věnovanou budoucnosti základního a středního školství v řídce osídlených venkovských oblastech. Přináší přehled mezinárodně srovnatelných nákladů a rovněž možné prognózy a z nich vyplývající doporučení.

30.07.2021

Doporučení MZČR pro školy k zahájení školního roku 2021/2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává doporučení pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19

30.06.2021

Informace pro školy k prázdninovému režimu a začátku školního roku 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo aktuální informace pro školy k prázdninovému provozu a režimu začátku školního roku 2021/2022 včetně zvažovaných podmínek testování žáků se začátkem školního roku.

01.06.2021

Zrušme už roušky ve školách během výuky

Svaz měst a obcí vyzývá ke zrušení povinnosti žáků nosit roušky během výuky. Předseda Svazu měst a obcí František Lukl odeslal v minulém týdnu premiérovi, ministrům zdravotnictví a školství dopis, ve kterém apeluje na zrušení této povinnosti. Po zlepšení epidemické situace už podle Svazu, který tuto otázku konzultoval s vedením obcí i škol, převládají negativa nepřetržitého zakrytí úst. Naším cílem není plošné zrušení roušek ve sdílených prostorách škol, ale alespoň v době výuky v uzavřeném třídním kolektivu.

14.05.2021

Máte v plánu vybudovat předškolní zařízení?

Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR realizuje dotazníkové šetření zaměřené na zjištění zájmu měst a obcí o budování kapacit předškolních zařízení, a to konkrétně dětských skupin – jeslí, a to v souvislosti s Národním plánem obnovy (NPO), ze kterého bude tato oblast podpořena.

12.05.2021

Informace k dodávkám testů do škol od 17.5.

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naleznete v příloze.

07.05.2021

Informace k finanční podpoře PCR testů ve školách ze státního rozpočtu

MŠMT vydalo pokyny k proplácení PCR testů ve školách.

06.05.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 10. KVĚTNA

Ve všech krajích se od 10. května otevřou mateřské školy bez roušek a testování, celé základní školy i se druhými stupni pak v režimu rotační výuky s podmínkou testů a roušek. Uvolní se také podmínky pro volnočasové aktivity a venkovní sport.

30.04.2021

INFORMACE PRO ŠKOLY K ZAJIŠTĚNÍ TESTŮ PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o postupu při centrálním zajištění testů v nadcházejícím období.

04.04.2021

Informace k distribuci antigenních testů do škol

Přinášíme informace MŠMT související s připravovanou distribucí antigenních testů pro školy a školská zařízení.

24.03.2021

Prioritní registrace očkování pro pracovníky ve školství skončí už v neděli 28. března

Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci škol se mohou nejpozději do neděle 28. března registrovat k přednostnímu očkování. Přihlásit by se měli i zájemci mimo prioritizované skupiny. Ministr školství žádá o součinnost ředitelů. K očkování se dosud přihlásilo téměř 180 000 pracovníků regionálního školství a více jak 86 500 z nich již dostalo alespoň první dávku.

25.02.2021

Nová evidence skutečných majitelů

Poslanecká sněmovna schválila v lednu tohoto roku s účinností od 1. 6. 2021 nový zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů.

23.02.2021

Informace k očkování pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení proti COVID-19

Vláda České republiky rozhodla o prioritizaci pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení ve věci očkování proti onemocnění COVID-19 nad rámec schválené Strategie očkování proti COVID-19 v České republice a Metodického pokynu kampaně očkování. Očkování pedagogů a dalších zaměstnanců škol spolu s plánovaným screeningovým testováním může umožnit postupné otevírání škol.

18.05.2020

Informace MŠMT – zaměstnanci školy s rizikovým faktorem

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejnilo informace k právnímu režimu zaměstnanců školy při jejich nepřítomnosti v práci do konce školního roku 2019/2020, patří-li sám zaměstnanec nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, mezi osoby s tzv. rizikovými faktory stanovenými Ministerstvem zdravotnictví.

04.05.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dne 2. května 2020 Manuál pro mateřské školy, pro školy základní, pro školy střední a konzervatoře.