17.09.2020

Jak na nákupy notebooků do škol

Podoba výuky bude opět směřovat více k distanční formě. Připravili jsme pro školy a jejich zřizovatele krátké doporučení, jak postupovat při nákupu IT vybavení pro učitele tak, aby je získali rychle a bez složité administrativy.

Za účasti Svazu měst a obcí ČR se podařilo vyjednat podmínky pro poskytnutí finančních prostředků na nákup ICT vybavení do škol tak, aby je školy získaly rychle a bez složité administrativy. Bližší podmínky stanovilo MŠMT ve Věstníku č. 6/2020.

Finanční prostředky jsou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy a základní školy zřizované dle § 16 odst. 9 školského zákona. Nárok školy vychází z normativu 20 tis. na učitele dle počtu učitelů ke dni 30. 9. 2019. Pořídit lze nový hardware, příslušenství, i software využitelný k realizaci distanční výuky.

Finanční prostředky se poskytují na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), a to na náklady vzniklé od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. IT vybavení je proto nutné pořídit do konce tohoto kalendářního roku.

Vzhledem k tomu, že jsou prostředky určeny na nákup IT vybavení pro více jak 60 tis. učitelů, obávají se ředitelé škol a jejich zřizovatelé, aby tento požadavek nezaskočil prodejce a oni skutečně potřebné vybavení stihli pořídit v termínu. Na základě konzultací s MŠMT proto doporučujeme:

  • Zřizovatelům škol doporučujeme předfinancovat nákup školským zařízením do doby vyplacení příspěvku krajským úřadem (k tomu by mělo dojít během října 2020)
  • Nákup bude ve všech případech pravděpodobně zakázkou malého rozsahu (do 2 mil. Kč bez DPH), tedy nebude se na něj vztahovat zákon o zadávání veřejných zakázek a formálně náročný proces zadávání veřejné zakázky. Nicméně většina škol má z rozhodnuté ředitele školy nebo zřizovatele přijatý vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, který stanovuje vlastní kritéria i pro nákupy v hodnotě do zákonného limitu 2 mil. korun. Vnitřní předpis může vždy změnit či udělit z něj výjimku zpravidla ten, kdo jej vydal. Doporučujeme tak v tomto případě učinit. Výjimka by však měla být řádně zdůvodněná (především časovou tísní) a měl by z ní být zřejmý proces nákupu (tedy alespoň předběžný průzkum trhu). Ředitelům škol doporučujeme dát předem tento postup na vědomí zřizovateli.

Zpracoval Mgr. Bc. Martin Pikous