Legislativa

Svaz se účastní meziresortního připomínkového řízení v oblasti školství, připomínkuje zákony a další právní předpisy. Účastní se jednání, na kterých se projednává aktuální legislativa spojená se školstvím a prosazuje nejvýhodnější podmínky pro obce jako zřizovatele škol, pro pedagogické, ostatní pedagogické a nepedagogické pracovníky.

18.01.2021

Ředitelky a ředitelé mateřských škol mají nárok na vyšší platovou třídu

Ředitelky a ředitele mateřských škol lze zařadit do 11. či 12. platové třídy jakožto „koordinační, projektové a programové pracovníky“ podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací, a to navzdory metodice MŠMT k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol.

12.01.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 11. DO 22. LEDNA 2021

Vláda na svém jednání 7. 1. 2021 schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

29.04.2020

MŠMT vydalo vyhlášku k hodnocení druhého pololetí 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru.