Legislativa

Svaz se účastní meziresortního připomínkového řízení v oblasti školství, připomínkuje zákony a další právní předpisy. Účastní se jednání, na kterých se projednává aktuální legislativa spojená se školstvím a prosazuje nejvýhodnější podmínky pro obce jako zřizovatele škol, pro pedagogické, ostatní pedagogické a nepedagogické pracovníky.

29.04.2020

MŠMT vydalo vyhlášku k hodnocení druhého pololetí 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru.