30.06.2021

Informace pro školy k prázdninovému režimu a začátku školního roku 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo aktuální informace pro školy k prázdninovému provozu a režimu začátku školního roku 2021/2022 včetně zvažovaných podmínek testování žáků se začátkem školního roku.

Testování ve školách bude zahájeno první školní den a ukončeno 9. 9. 2021. Na základě požadavku MŠMT bude umožněno žáky prvního ročníku základní školy otestovat až ve druhém vyučovacím dni školního roku 2021/2022 (testování tedy proběhne ve dnech: středa 1.9./ čtvrtek 2.9., pondělí 6.9. a čtvrtek 9.9). Po vyhodnocení iniciálního testování může být povinnost testování mimořádným opatřením MZ dále prodloužena na další období (např. 1x týdně každé pondělí do konce měsíce září, a to dle aktuální epidemiologické situace) Testovat se bude s výše uvedenou frekvencí, a to převážně pomocí rychlých antigenních testů, kterým bylo povoleno uvedení na trh pro sebetestování. Pokud bude alternativně prováděno RTPCR vyšetření, frekvence provedení testu bude stanovena na 1x týdně s prvním souběžným provedením RAT a RT-PCR.